Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15
Ağ Yapım ve Donam Tekniği
(SUF302)
4 4 4 4 4 5 3 - 1 4 - - 1 3 -
Akışkanlar Mekaniği
(TMD230)
4 3 3 4 2 - - - - - - - - - -
Akvaryum Balıkları Hastalıkları
(SUF322)
3 4 5 3 4 5 4 - 3 4 - - 4 5 -
Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği
(SUF301)
4 2 3 2 2 1 2 - 1 2 - - 1 5 -
Aletli Dalış Tekniği 1
(SUF230)
- - 5 5 - - 5 - 5 - - - 5 5 -
Algal Ürünler
(SUF414)
5 4 3 5 4 3 5 - 5 5 - - 4 4 -
Araştırma Deneme Metodları
(SUF216)
5 5 3 5 5 4 3 - 3 5 - - 2 4 -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
(AI103)
- - - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
(AI104)
- - - - - - - - - - - - - - -
Av Araçları ve Avlama Yöntemleri
(SUF407)
5 5 4 3 - 3 3 - 4 3 - - 3 3 -
Balık Besleme
(SUF425)
4 5 5 3 2 2 4 - 4 1 - - 2 3 -
Balık Besleme Fizyolojisi ve Biyokimyası
(SUF419)
5 4 3 4 3 3 5 - 3 4 - - 4 4 -
Balık Besleme Teknikleri
(SUF217)
5 4 3 5 3 4 4 - 5 3 - - 3 4 -
Balık Biyodeneyleri
(SUF411)
4 3 3 4 5 4 4 - 1 1 - - 1 1 -
Balık Biyolojisi
(SUF209)
4 4 5 3 4 4 5 - 5 4 - 1 4 4 -
Balık Davranışları
(SUF223)
5 2 3 1 - 1 4 - 3 2 - - - 2 -
Balık Hastalıkları
(SUF306)
3 4 3 4 5 4 3 - 4 5 - - 4 4 -
Balık Hastalıklarında Tanı Yöntemleri
(SUF316)
5 4 5 5 5 5 - - 4 5 - - 3 5 -
Balık Populasyon Dinamiği
(SUF405)
4 3 1 4 3 2 1 - 4 - - - 4 1 -
Balık Sistematiği
(SUF208)
5 5 5 5 5 5 5 - 5 5 - - 5 5 -
Balık Yem Teknolojisi
(SUF325)
4 5 4 4 5 5 5 - 3 4 - - 4 1 -
Balık Yetiştiriciliğinde Yeni Türler
(SUF318)
5 5 - 4 3 3 4 - 4 1 - - 3 5 -
Balıkçı Gemileri ve Donanımı
(SUF204)
4 2 2 4 2 3 2 - 2 2 - - 2 4 -
Balıkçılık Yönetimi
(SUF410)
- - - - - - - - - - - - - - -
Balıklarda Göç Olayı ve Balıkçılığa Etkisi
(SUF424)
5 5 4 4 4 5 5 - 5 4 - 3 4 5 -
Besin Kimyası
(SUF420)
5 4 - 2 1 2 4 - 5 2 - 1 3 2 -
Biyokimya
(SUF214)
5 3 3 4 1 4 5 - 2 1 - 1 1 1 -
Deniz Balıkları Yetiştiriciliği
(SUF408)
3 5 5 5 5 5 4 - 4 3 - - 2 3 -
Deniz Hukuku ve Su Ürünleri Mevzuatı
(SUF326)
1 5 5 5 3 4 4 - 5 3 - - 3 3 -
Denizde Güvenlik
(SUF232)
- - - - - - - - - - - - - - -
Denizel Kuluçkahane Teknolojisi
(SUF415)
- - - - - - - - - - - - - - -
Ekoloji
(SUF108)
5 5 5 5 5 5 5 - 5 5 - - 5 5 -
Ekonomik Deniz Balıkları ve Balıkçılığı
(SUF409)
3 1 4 1 - 1 2 - 5 - - - 3 4 -
Fizik
(FIZ109)
3 - 1 1 - 1 - - - - - - - - -
Genel Biyoloji
(BIY115)
3 1 3 2 1 2 2 - 5 - - - 5 4 -
Genel Mikrobiyoloji
(SUF207)
3 4 4 4 4 4 3 - 3 4 - 5 3 4 -
Genetik
(SUF203)
5 3 2 1 4 3 4 - 5 1 - - 4 4 -
Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri
(SUF403)
4 3 4 4 4 3 2 - 5 3 - - 3 4 -
Göl ve Sulak Alan Yönetimi
(SUF218)
5 5 3 5 4 5 5 - 5 4 - - 5 3 -
İçsu Balıkları Yetiştiriciliği
(SUF305)
5 4 3 5 5 5 3 - 5 3 - 3 3 2 -
İhtiyoplanktona Giriş
(SUF226)
- 2 1 4 3 2 2 - 2 - - - 1 4 -
İngilizce
(IN103)
- - - - - - 3 - - 3 - - - - -
İngilizce
(IN*104)
- - - - - - 2 - - 4 - - - - -
İstatistik
(SUF201)
5 5 3 5 5 4 3 - 3 5 - - 2 4 -
İş Sağlığı ve Güvenliği 1
(SUF431)
- - - - - - - - - - - - - - -
İş Sağlığı ve Güvenliği 2
(SUF432)
- - - - - - - - - - - - - - -
Kafes Sistemlerinde Balık Yetiştiriciliği
(SUF311)
5 5 5 5 4 5 1 - 3 5 - 3 3 3 -
Kıyı Yönetimi
(SUF103)
4 4 4 4 5 4 4 - 4 4 - 4 4 3 -
Kıyılmış Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
(SUF315)
5 4 4 4 4 3 2 - 2 1 - - - 1 -
Kimya
(KIM107)
3 2 3 3 3 2 2 - 2 1 - - 4 1 -
Limnoloji
(SUF205)
3 4 1 5 4 3 3 - 1 2 - - 4 - -
Malzeme Bilgisi
(TMD118)
2 3 3 3 3 3 2 - 2 3 - - 2 3 -
Matematik I
(MAT111)
- 4 3 2 2 3 4 - 2 1 - - 2 3 -
Matematik II
(MAT106)
5 4 3 2 2 3 4 - 2 1 - - 2 3 -
Mesleki Uygulama 1
(SUF429)
5 5 5 5 5 5 5 - 5 5 - 5 5 5 -
Mesleki Uygulama 2
(SUF430)
5 5 5 5 5 5 5 - 5 5 - 5 5 5 -
Mukavemet
(TMD114)
5 - - - - 4 - - - 2 - - - 1 -
Mühendislik Mekaniği
(TMD101)
4 4 4 4 4 4 3 - 3 5 - - 3 2 -
Navigasyon ve Meteoroloji
(SUF323)
3 2 4 3 3 4 2 - 1 4 - - 1 2 -
Oseonoloji
(SUF202)
- - - - - - - - - - - - - - -
Plankton Kültürü
(SUF304)
4 5 4 4 5 4 5 - 4 5 - - 4 4 -
Planktonoloji
(SUF211)
2 3 3 4 1 2 3 - 4 2 - - 5 4 -
Seminer
(SUF404)
3 4 4 5 2 - 4 - 1 3 - - - 3 -
Sportif Olta Balıkçılığı
(SUF224)
1 1 2 1 3 2 4 - 5 2 - - - 1 -
Su Bitkileri
(SUF104)
3 1 3 2 1 1 2 - 5 2 - - 5 4 -
Su Bitkileri
(SUM458)
- - - - - - - - - - - - - - -
Su Kalitesi ve Kontrolü
(SUF206)
5 4 4 4 4 3 3 - 5 3 - - 5 4 -
Su Ürünleri Çevresel Etkiler Değerlendirilmesi
(SUF412)
3 4 4 4 5 4 1 - 3 1 - - - 1 -
Su Ürünleri Ekonomisi ve Pazarlama
(SUF307)
1 5 1 4 2 1 2 - 1 2 - - 1 4 -
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
(SUF303)
2 3 3 4 3 4 3 - 2 4 - - 1 4 -
Su Ürünleri İşlemede Biyoteknolojik Uygulamalar
(SUF324)
2 4 4 3 2 3 3 - 2 2 - - 5 4 -
Su Ürünleri İşlemede Mikrobiyal Biyoteknoloji
(SUF222)
5 4 4 4 4 4 5 - 3 3 - - 5 3 -
Su Ürünleri İşletmelerinde Sağlık Yönetimi
(SUF313)
4 4 4 4 4 3 3 - 4 4 - - 3 5 -
Su Ürünleri Kalite Kontrolü
(SUF402)
3 3 4 5 5 5 5 - 5 5 - - 2 3 -
Su Ürünleri Mekanisazyonu
(SUF310)
5 4 3 5 4 4 3 - 2 2 - - 3 4 -
Su Ürünleri Mühendisliğine Giriş
(SUF106)
5 3 3 2 2 1 4 - 4 1 - - - 2 -
Su Ürünleri Soğuk Depolama Teknolojisi
(SUF418)
5 5 4 5 5 5 4 - 2 3 - - 2 3 -
Su Ürünleri Tesislerinin Projelendirilmesi
(SUF406)
5 3 5 4 5 2 4 - 3 2 - - 2 2 -
Su Ürünlerinde Bozulma İndikatörleri
(SUF317)
4 4 5 4 5 4 4 - 4 4 - 4 5 4 -
Su Ürünlerinde Uygulama
(SUF328)
5 5 5 5 5 5 3 - 5 5 - 5 5 2 -
Sucul Omurgasızlar
(SUF210)
5 4 3 3 3 3 3 - 4 2 - 1 2 2 -
Sucul Ortamda Bitki Kontrol Yöntemleri
(SUF314)
3 4 1 5 4 3 3 - 1 2 - - 4 - -
Teknik Çizim
(TMD112)
5 1 2 2 3 5 - - - - - - - 2 -
Türk Dili
(TD103)
- - - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili 2
(TD104)
- - - - - - - - - - - - - - -
Türkiye Balıkçılığı
(SUF221)
4 4 2 3 3 4 1 - 3 - - 1 3 1 -
Türkiye Denizleri Plankton Toplulukları
(SUF320)
3 2 3 4 2 1 3 - 3 3 - - 2 1 -
Yapay Habitatlar ve Balıkçılıkta Kullanımı
(SUF422)
4 4 4 4 4 3 4 - 4 3 - - 1 4 -
Yumuşakça ve Eklem Bacaklılar Yetiştiriciliği
(SUF308)
5 4 4 3 3 2 2 - 3 4 - - 3 4 -
İlişkili ders sayısı / 89 73 73 73 75 70 73 73 0 72 69 0 14 66 72 0
İlişki ağırlığı 29227025428024824724702472130422092310
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir