Amaçlar

Deniz ve İç sular biyolojisi, su kalitesi, sucul ekosistemler ve canlı grupları, avcılık balıkçılık teknolojisi, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalıkları, su ürünleri işleme teknolojisi bilgileri ile donanmış, kendine güvenen, problemler karşısında bilgilerini sentezleyerek karar veren, çözüm önerileri getiren ve bunları uygulayabilen, su ürünleri sektörüne katkı getiren, Ülkesine ve Dünya'ya yararlı, çağdaş mezunlar vermek amacını taşımaktayız.

Hedefler

Su Ürünleri sektöründe Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi mezunu mühendislerin sayısını arttırmak hedeflenmştir.