DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Entegre Dersi DEN   590 9 5 0 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Elif Figen KOÇAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ELİF FİGEN KOÇAK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ELİF FİGEN KOÇAK1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.ELİF FİGEN KOÇAK1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.ELİF FİGEN KOÇAK1. Öğretim Grup:D
Öğr. Gör.ELİF FİGEN KOÇAK1. Öğretim Grup:E
Öğr. Gör.ELİF FİGEN KOÇAK1. Öğretim Grup:F
Öğr. Gör.ELİF FİGEN KOÇAK1. Öğretim Grup:G
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Diş hekimliği teorik bilgilerinin özümsenerek klinik uygulamaya entegre edilmesi
Dersin İçeriği
Diş çene ve yüz bölgesindeki hastalıkların klinik ve radyolojik olarak tanısını koymak, büyüme-gelişim göz önünde tutularak koruyucu ve tedavi edici girişimleri kişiye özel planlamak ve uygulayabilmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diş çene ve yüz bölgesindeki hastalıkların klinik ve radyolojik olarak tanısını koymak, büyüme-gelişim göz önünde tutularak koruyucu ve tedavi edici girişimleri kişiye özel planlamak ve uygulayabilmek
2) Diş hekimliği alanında modern teknolojik gelişmeleri, yeni tedavi yöntemlerini takip ederek ve kendi kayıtlarında yaptığı geri dönüşlerle yaşam boyu kendisini geliştirme ve yeni edinimler kazanma
3) Bir diş hekimliği kliniğini işletebilecek uygun cihaz, el aleti ve materyalleri gerekli aseptik kurallara bağlı kalarak uygun bir şekilde kullanmayı bilir.
4) Temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerinin özümsenerek klinik uygulamaya entegre eder.
5) Hasta takibini ve bütüncül yaklaşımı öğrenir.
6) Hastaların estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çağdaş ve güncel bir disiplinlerarası tedavi planı düzenlemeyi ve uygulamayı bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
X
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
X
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
X
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
X
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
X
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerinin özümsenerek klinik uygulamaya entegre edilmesi-Grup 1 İlgili haftaya ait ders notu ve klinik uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Anamnez alma ve diş, çene ve yüz bölgesindeki hastalıkların klinik ve radyolojik olarak tanısını koyma-grup 1 İlgili haftaya ait ders notu ve klinik uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Estetik, fonksiyonel ve güncel disiplinlerarası tedavi planı düzenleme ve uygulama-grup 1 İlgili haftaya ait ders notu ve klinik uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerinin özümsenerek klinik uygulamaya entegre edilmesi-Grup 2 İlgili haftaya ait ders notu ve klinik uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Anamnez alma ve diş, çene ve yüz bölgesindeki hastalıkların klinik ve radyolojik olarak tanısını koyma-grup 2 İlgili haftaya ait ders notu ve klinik uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Estetik, fonksiyonel ve güncel disiplinlerarası tedavi planı düzenleme ve uygulama-grup 2 İlgili haftaya ait ders notu ve klinik uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerinin özümsenerek klinik uygulamaya entegre edilmesi-Grup 3 İlgili haftaya ait ders notu ve klinik uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Anamnez alma ve diş, çene ve yüz bölgesindeki hastalıkların klinik ve radyolojik olarak tanısını koyma-grup 3 İlgili haftaya ait ders notu ve klinik uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Estetik, fonksiyonel ve güncel disiplinlerarası tedavi planı düzenleme ve uygulama-grup 3 İlgili haftaya ait ders notu ve klinik uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerinin özümsenerek klinik uygulamaya entegre edilmesi-Grup 4 İlgili haftaya ait ders notu ve klinik uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Anamnez alma ve diş, çene ve yüz bölgesindeki hastalıkların klinik ve radyolojik olarak tanısını koyma-grup 4 İlgili haftaya ait ders notu ve klinik uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Estetik, fonksiyonel ve güncel disiplinlerarası tedavi planı düzenleme ve uygulama-grup 4 İlgili haftaya ait ders notu ve klinik uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerinin özümsenerek klinik uygulamaya entegre edilmesi-Grup 5 İlgili haftaya ait ders notu ve klinik uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Anamnez alma ve diş, çene ve yüz bölgesindeki hastalıkların klinik ve radyolojik olarak tanısını koyma-grup 5 İlgili haftaya ait ders notu ve klinik uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Estetik, fonksiyonel ve güncel disiplinlerarası tedavi planı düzenleme ve uygulama-grup 5 İlgili haftaya ait ders notu ve klinik uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Ara Sınav Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar