DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Entegre Dersi DEN   590 9 5 0 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Elif Figen KOÇAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ELİF FİGEN KOÇAK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ELİF FİGEN KOÇAK1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.ELİF FİGEN KOÇAK1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.ELİF FİGEN KOÇAK1. Öğretim Grup:D
Öğr. Gör.ELİF FİGEN KOÇAK1. Öğretim Grup:E
Öğr. Gör.ELİF FİGEN KOÇAK1. Öğretim Grup:F
Öğr. Gör.ELİF FİGEN KOÇAK1. Öğretim Grup:G
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Diş hekimliği teorik bilgilerinin özümsenerek klinik uygulamaya entegre edilmesi
Dersin İçeriği
Diş çene ve yüz bölgesindeki hastalıkların klinik ve radyolojik olarak tanısını koymak, büyüme-gelişim göz önünde tutularak koruyucu ve tedavi edici girişimleri kişiye özel planlamak ve uygulayabilmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diş çene ve yüz bölgesindeki hastalıkların klinik ve radyolojik olarak tanısını koymak, büyüme-gelişim göz önünde tutularak koruyucu ve tedavi edici girişimleri kişiye özel planlamak ve uygulayabilmek
2) Diş hekimliği alanında modern teknolojik gelişmeleri, yeni tedavi yöntemlerini takip ederek ve kendi kayıtlarında yaptığı geri dönüşlerle yaşam boyu kendisini geliştirme ve yeni edinimler kazanma
3) Bir diş hekimliği kliniğini işletebilecek uygun cihaz, el aleti ve materyalleri gerekli aseptik kurallara bağlı kalarak uygun bir şekilde kullanmayı bilir.
4) Temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerinin özümsenerek klinik uygulamaya entegre eder.
5) Hasta takibini ve bütüncül yaklaşımı öğrenir.
6) Hastaların estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çağdaş ve güncel bir disiplinlerarası tedavi planı düzenlemeyi ve uygulamayı bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)