DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dişhekimliği Mesleğine Giriş ve Profesyonelizm DEN   140 1 1 0 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Funda Gülay KADIOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.FUNDA GÜLAY KADIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Geleceğin diş hekimlerine mesleklerini, mesleki kültürlerini, mesleklerinin içeriğini ve sınırlarını, profesyonel mesleki değerlerini sentetik ve analitik bir yaklaşımla tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin kapsamında meslek kavramı, sağlık mesleklerinin tarihçesi, sağlık mesleklerinin özellikleri, diş hekimliği mesleğinin yapısı ve özellikleri, mesleki aidiyet olgusu, mesleki ve profesyonel sorumluluklar yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diş hekimliği mesleğine ilişkin temel kavramları açıklar ve örneklendirir.
2) Diş hekimliğinde mesleki aidiyetin önemini açıklar ve savunur.
3) Meslek kültürüne ilişkin becerileri uygular.
4) Mesleki sorumluluklarını açıklar ve uygular.
5) Diş hekimliği mesleği için empatik becerinin önemini kavrar ve uygular
6) Hastaya bütüncül yaklaşarak diş hekimliğinde disiplinler arası takım çalışmaları yapar
7) Mesleki sınırlarını bilerek gerektiğinde alanında uzman kişilerle işbirliği yapar
8) Diş Hekimliği mesleğine ait sorunları saptar ve çözüm önerileri üretir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
X
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
X
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle Tanışma Ders Programını Tanıtma yok Anlatım
2 ÇÜ Diş Hekimliği Fakültesinin Tarihçesi kaynaklardan araştırma Proje Temelli Öğrenme
3 Diş Hekimliği Disiplininin ve Alt Dallarının Tanıtımı kaynaklardan araştırma Soru-Cevap
4 Meslek ve Mesleki Kültür kaynaklardan araştırma Soru-Cevap
5 Sağlık Mesleklerinin Doğuşu kaynaklardan araştırma Beyin Fırtınası
6 Diş Hekimliği Mesleğinin Doğuşu kaynaklardan araştırma Soru-Cevap
7 Sağlık Alanında Mesleki Günler kaynaklardan araştırma Anlatım
8 Diş Hekimliği Günü kaynaklardan araştırma Proje Temelli Öğrenme
9 Bilgi, Bilim, Uygulamalı Bilim, Teknoloji ve Tıp ilişkisi kaynaklardan araştırma Soru-Cevap
10 Hasta, Hastalık, Semptom, Sendrom, Sağlık kaynaklardan araştırma Soru-Cevap
11 Sağlık Hizmeti, Sağlık Çalışanı, Hekim, Diş Hekimi kaynaklardan araştırma Soru-Cevap
12 Sağlık Mesleklerinde Profesyonelizm kaynaklardan araştırma Anlatım
13 Mesleki Kimlik Oluşumu ve Profesyonellik kaynaklardan araştırma Anlatım
14 Diş Hekimliğinde Profesyonellik kaynaklardan araştırma Soru-Cevap
15 Sınav Öncesi Değerlendirme kaynaklardan araştırma Tartışma
16-17 Ara Sınav kaynaklardan araştırma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar