DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrobiyoloji DEN   285 3 2 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatih KÖKSAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATİH KÖKSAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FÜGEN YARKIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AKGÜN YAMAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEHMET MACİT İLKİT1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.FİLİZ KİBAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bakteriyoloji, immünoloji, mikoloji ve viroloji konularının öğretilmesi ve klinik diş hekimliğinde kullanımının açıklanması
Dersin İçeriği
Bu ders mikroorganizmaları ve hastalıklarını içerir. Diş hekimliğindeki mikroorganizmaları kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsanlarda normal flora ile lokal veya sistemik infeksiyonlara neden olan bakteri, mantar ve virüsleri sınıflandırabilir
2) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini anlar
3) İmmün sistem hücrelerini ve yanıtlarını sayabilir
4) Antimikrobiyal ilaçların etki ve direnç mekanizmalarını bilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrobiyolojiye giriş, Bakteri hücresinin ince yapısı Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Problem Çözme
2 Mikroorganizmaların üretilmesi, Bakteri metabolizması Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Antibiyotikler Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Lab: Mikrobiyolojide kullanılan araç, gereç, besiyerlerinin tanımı Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Antibiyotik duyarlılığının saptanması, Sterilizasyon-dezenfeksiyon Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Normal flora, Konak-mikroorganizma ilişkileri Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Tanıda örnek alma, gönderme ve değerlendirme Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Stafilokok-streptokok, Neisseria Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Lab: Normal mikrop floralarının incelenmesi Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Salmonella, Shigella, Koliformlar Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Laboratuvar: gram pozitif ve gram negatif kokların incelenmesi Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Campylobacter, Helicobacter, Pseudomonas, Vibriolar Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Laboratuvar: Barsak bakterilerinin incelenmesi Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Francisella, Yersinya, pastörella, Klostridium, sporsuz anaeroblar Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 İmmunolojiye giriş, antijenler, immun organ ve dokular Ders notları ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Ara Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar