DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi II DEN   413 7 1 0 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Emre BENLİDAYI
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET EMRE BENLİDAYI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Protez öncesi hastaların cerrahi olarak değerlendirilmesi ve uygulanan cerrahi işlemler, kemoterapi ve radyoterapi alan hastaların değerlendirilmesi, odontojenik enfeksiyonların tanısı ve tedavisi, profilaktik antibiyotik uygulamaları, endodontik cerrahi, biyopsi teknikleri, kist ve tümör cerrahisi konularında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Protez öncesi cerrahi uygulamalar, kemoterapi ve radyoterapi alan hastalara yaklaşım, odontojenik enfeksiyonların tedavi prensipleri, bakteriyel endokardit ve yara profilaksisi, endodontik cerrahi, ayırıcı tanı prensipleri ve biyopsi, odontojenik kistlerin ve tümörlerin cerrahi tedavisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Protez öncesi cerrahi uygulanması gerektiren sert ve yumuşak doku düzensizliklerini tanımlar ve bu amaçla uygulanacak cerrahi teknikleri belirler.
2) Kemoterapi veya baş-boyun radyoterapisi alan hastalarda gözlenen oral ve sistemik buguları tanımlar, cerrahi girişimler için gerekli önlemleri alır ve gerektiğinde yönlendirme yapar.
3) Odontojenik enfeksiyonları ve risklerini belirler, tedavi prensiplerini sıralar ve gerektiğinde yönlendirme yapar.
4) Bakteriyel endokardit ve yara profilaksisi gerektiren durumları ayırt eder ve uygulanacak antibiyotik rejimini belirler.
5) Endodontik cerrahi endikasyonları sıralar, cerrahi yöntem ve komplikasyonlarını tanımlar.
6) Ağız ve çene bölgesinde gözlenen lezyonların biyopsi endikasyonlarını sıralar, ayırıcı tanısı için uygulanan biyopsi yöntemlerini tanımlar ve gerektiğinde yönlendirme yapar.
7) Odontojenik kistlerin tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemleri tanımlar ve gerektiğinde yönlendirme yapar.
8) Odontojenik tümörlerin tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemleri tanımlar ve gerektiğinde yönlendirme yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Total dişsiz hastaların değerlendirilmesi Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
2 Sert dokunun şekillendirilmesi Kaynak kitapların ilgili bölümler Anlatım
3 Yumuşak doku anomalileri Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
4 Vestibüloplasti yöntemleri Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
5 Kemoterapi gören hastalara yaklaşım Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
6 Radyoterapi gören hastalara yaklaşım Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
7 Odontojenik enfeksiyonların mikrobiyolojisi ve yayılımı Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
8 Odontojenik enfeksiyonların tedavi prensipleri Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
9 Odontojenik enfeksiyonların tedavi prensipleri Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
10 Primer fasiyal boşluklar Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
11 Sekonder fasiyal boşluklar Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
12 Fasiyal boşluk enfeksiyonlarının tedavisi Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
13 Osteomyelit Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
14 Yara profilaksisi Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
15 Bakteriyel endokardit profilaksisi Kaynak kitapların ilgili bölümleri Anlatım
16-17 Ara Sınav Kaynak kitapların ilgili bölümleri Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar