DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Bakım Gerektiren Bireylerde Diş Hekimliği Yaklaşımı DEN   452 7 1 0 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muharrem Cem DOĞAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUHARREM CEM DOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; mezun olduktan sonra, özel bakım gerektiren bireylerin dental ihtiyaçları ile ilgilenebilme yetisine sahip olmaktır.
Dersin İçeriği
Özel bakım konusunda bireysellerde dişhekimliği; toplumdaki fiziksel, duyusal engelli, zeka geriliği ya da kronik hastalığı olan bireylerin ağız ve diş sağlığı bakımını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fiziksel, duyusal, mental, medikal, emosyonel ve sosyal engelli bireylerin tanı, tedavi planlaması ve uygun dental tedavisini yapabilecek beceriye sahip olacaktır.
2) Engelli bireylerin komplike ihtiyaçlarına yönelik yüksek kalitede ağız diş sağlığı hizmeti verebilecektir.
3) Engelli bireyin bulunduğu sosyal, fiziksel ve algısal durumuna en uygun ağız-diş sağlığı planlamasını yapabilecektir.
4) Ağız diş sağlığının engellilerin hayat kalitesine etkilerini değerlendirebilecektir.
5) Davranış yönlendirme tekniklerini kullanalarak lokal anestezi altında diş tedavilerini yapabilecektir.
6) Davranış yönlendirme teknikleri etkili olmadığında sedasyon ve genel anestezi uygulamaları hakkında bilgilendirme yapabilecektir.
7) Özellikle engelli bireylere dişhekimlerinin hizmet vereceği etik ve yasal çerçeveyi anlamış olacaklardır.
8) Engelli bireylerin tedavisini amaçlayan multidisipliner ekip içinde yer alabilecektir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
X
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
X
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
X
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
X
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
X
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Özel Bakımın Tanımı kaynak okuma, gözlem yapma Anlatım
2 Özel Bakım Gerektiren Hasta Grupları kaynak okuma, gözlem yapma Anlatım
3 Zihinsel Engelliler Yaklaşım kaynak okuma, gözlem yapma Anlatım
4 Bedensel Engelliler Yaklaşım kaynak okuma, gözlem yapma Anlatım
Örnek Olay
5 Tıbbi Hastalık Şikayeti Olanlar kaynak okuma, gözlem yapma Anlatım
6 Tıbbi Hastalık Şikayeti Olanlar kaynak okuma, gözlem yapma Anlatım
7 Nörolojik Bozukluklar ve Ağız içi Bakım kaynak okuma, gözlem yapma Örnek Olay
8 Nörolojik Bozukluklar ve Ağız içi Bakım kaynak okuma, gözlem yapma Anlatım
Örnek Olay
9 Kas Hastalıkları ve Ağız içi Bakım kaynak okuma, gözlem yapma Anlatım
10 Kan Hastalıkları ve Ağız içi Bakım kaynak okuma, gözlem yapma Anlatım
11 Özel Bakım Gerektirenlerde Ağız içi Bakım kaynak okuma, gözlem yapma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
12 Özel Bakım Gerektirenlerde Ağız içi Bakım kaynak okuma, gözlem yapma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
13 Özel Bakım Gerektirenlerde Restoratif Tedaviler kaynak okuma, gözlem yapma
14 Özel Bakım Gerektirenlerde Koruyucu Tedavi Hizmetleri kaynak okuma, gözlem yapma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Özel Bakım Gerektirenlerde Davranış Yönetimi kaynak okuma, gözlem yapma Anlatım
Örnek Olay
16-17 Ara Sınav ders konularını tekrar etmek ve özümsemek Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar