DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Farmakoloji Dersi DEN   580 9 5 0 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Olcay KIROĞLU
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
1. Öğretim Grup:B
1. Öğretim Grup:C
1. Öğretim Grup:D
1. Öğretim Grup:E
1. Öğretim Grup:F
1. Öğretim Grup:G
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Rasyonel farmakoterapi eğitiminin gerekliliğini tartışmak ve bir çok alternatif ilacı etkinlik, güvenlilik, uygunluk, ve maliyet açısından karşılaştırarak kişisel ilaç listesini hazırlamak, İlaç kullanımı konusunda hastayı eğitmek.
Dersin İçeriği
Bu staj kapsamında tedavi prensipleri, kişisel ilaç listesi geliştirilmesi, reçete yazma, teorik dersler, hasta modelleri başında ilgili endikasyonda ilaç tedavisi ve ilaç dışı tedavi prensipleri, hasta eğitimi yer alır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akılcı ilaç kullanımının temel prensiplerini bilir
2) İlgili endikasyon için kişisel ilaç listesini hazırlar
3) İlgili hasta için önceden seçilmiş kişisel ilacın uygunluğunun onaylar ve reçete yazar
4) Tam ve doğru bir reçete yazar.
5) Hastaya ilaç ile ilgili gerekli kullanım bilgileri ve uyarılar hakkında bilgi verir
6) Akılcı ilaç kullanımı konusunda hastaları eğitir
7) Farklı farmasötik dozaj formlarını tanımlar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Stajın amacı hakkında bilgilendirme ve hedefleri ,rasyonel Farmakoterapinin genel prensipleri. Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav . İlacın farmasötik şekilleri, dozaj formları ve müstahzar örnekleri . Kişisel ilaç (K-İlaç) seçiminin genel prensipleri. Ağrının klinik farmakolojisi. Akut Odontojenik enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçların klinik .Akut Odontojenik enfeksiyon tedavisinde hastaya ilaç başlanması- takibi. Özel hasta gruplarında ilaç kullanımı.Drug use in special patient groups. Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav -2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16-17 Ara Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar