DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pedodonti Kliniğinde Psikolojik Yaklaşımlar DEN   034 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ceren DEVECİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiİFFET YAZICIOĞLU SANRI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuk Diş Hekimliği Uygulamalarının Temellerinin Öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Çocuklarda diş hekimliği uygulamalarının teorik karşılığı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2) Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3) Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
4) Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
5) Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6) Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7) Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
8) Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
9) Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
10) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
11) Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
12) Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
13) Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
14) Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
15) Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çocuklarda Davranış Yönlendirme The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
2 Çocuklarda Davranış Yönlendirme The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
3 Çocuklarda Davranış Yönlendirme The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
4 Çocuklarda Davranış Yönlendirme The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
5 Çocuklarda Davranış Yönlendirme The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
6 Çocuklarda Davranış Yönlendirme The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
7 Çocuklarda Davranış Yönlendirme The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
8 Davranış Teorileri The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
9 Davranış Teorileri The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
10 Davranış Teorileri The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
11 Davranış Teorileri The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
12 Davranış Yönlendirme Temelleri The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
13 Davranış Yönlendirme Temelleri The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
14 Davranış Yönlendirme Temelleri The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
15 Davranış Yönlendirme Teknikleri The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo
16-17 Ara Sınav The Handbook of Pediatric Dentistry, The American Academy of Paediatric Dentistry, Arthur J Nowak and Paul S Casamassimo

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar