DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Prostodonti-I DEN   040 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Koray SOYGUN
Dersi Verenler
Doç. Dr.KORAY SOYGUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Protez kliniğinde alternatif tedavi metodlarının öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
alternatif restorasyon ve restorasyona uygun preparasyon tipleri sabit,-hareketli protezler için farklı ölçü yöntemleri alternatif retraksiyon yöntemleri, alternatif retraksiyon solüsyonları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı restorasyon tiplerini bilmeli
2) Farklı ölçü alma yöntemlerini bilmeli
3) Farklı retraksiyon tekniklerini ve retraksiyon solüsyonlarını bilmeli
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tam seramikler ve tam seramik restorasyonların preparasyon prensipleri Kaynak kitapların okunması
2 Parsiyel veneer kron preparasyonu(anterior ve posterior 3/4 kronlar) Kaynak kitapların okunması
3 Klinik pratik uygulama eğitimi
4 kroniçi restorasyon preparasyonu Kaynak kitapların okunması
5 Klinik pratik uygulama eğitimi
6 Aşırı harabiyete uğramış dişlerin preparasyonu Kaynak kitapların okunması
7 Aşırı harabiyete uğramış dişlerin preparasyonu Kaynak kitapların okunması
8 Ara Sınav Tüm ilgili bölümler
9 klinik pratik uygulama eğitimi
10 Kanal tedavili dişlerin restorasyonu Kaynak kitapların okunması
11 Kanal tedavili dişlerin restorasyonu Kaynak kitapların okunması
12 Klinik pratik uygulama eğitimi
13 Tam ağız restorasyon planlaması Kaynak kitapların okunması
14 Tam ağız restorasyon planlaması Kaynak kitapların okunması
15 Vaka tartışmaları uygulama eğitimi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ilgili bölümler

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar