DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Endodonti-I DEN   044 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ayşin DUMANİ
Dersi Verenler
Doç. Dr.AYŞİN DUMANİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Restoratif diş tedavisi ve Endodonti alanına giren dental girişimler için teşhis koyarak, uygun tedavi seçeneğine karar vermek ve tedaviyi tamamlamak.
Dersin İçeriği
Bu dersin kapsamında, klinik ortamda, yetişkin bireylerin klinik ve radyolojik muayenesinin yapılması, Restoratif diş tedavisi ve Endodonti alanına giren dental girişimlerin tespit edilmesi, kök kanal tedavisi ve restoratif işlemler için gerekli olan malzemelerin hazırlanması ve uygun tedavinin, uygun malzemelerle tamamlanması yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tüm dişlere amalgam, kompozit dolgu ve diğer restoratif işlemleri uygulayabilme becerisi kazanma*
2) Kök kanal tedavisi, kök-kanal tedavisinin yenilenmesi ve estetik restorasyonların uygulama becerisi kazanma
3) Ağrılı durumlarda hastayla iletişim kurabilme ve tedaviyi gerçekleştirebilme becerisini kazanma
4) Hastayı karşılaşabileceği operasyon sonrası durumlarla ilgili bilgilendirebilme becerisi kazanma
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Endodontik Tedavi Hazırlığı;Dijital Radyografi, Endodontik Materyaller, Döner Aletler Kaynaklar ve Ders notları
2 Endodontik Tedavi Hazırlığı;Dijital Radyografi, Endodontik Materyaller, Döner Aletler Kaynaklar ve Ders notları
3 Vital pulpa tedavileri; pulpa kaplaması, pulpotomi Kaynaklar ve Ders notları
4 Vital pulpa tedavileri; pulpa kaplaması, pulpotomi Kaynaklar ve Ders notları
5 Endodontide Tekrarlayan Tedaviler ve Cerrahi Kaynaklar ve Ders notları
6 Endodontide Tekrarlayan Tedaviler ve Cerrahi Kaynaklar ve Ders notları
7 Travma Gören Dişlere Yaklaşım Kaynaklar ve Ders notları
8 Ara Sınav Kaynaklar ve Ders notları
9 Çatlak ve Vertikal kök kırığı olan dişlere Yaklaşım Kaynaklar ve Ders notları
10 Çatlak ve Vertikal kök kırığı olan dişlere Yaklaşım Kaynaklar ve Ders notları
11 Endodontik Olgu Sunumu Kaynaklar ve Ders notları
12 Endodontik Olgu Sunumu Kaynaklar ve Ders notları
13 Endodontik Olgu Sunumu Kaynaklar ve Ders notları
14 Endodontik Olgu Sunumu Kaynaklar ve Ders notları
15 Endodontik Olgu Sunumu Kaynaklar ve Ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklar ve Ders notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar