DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Cerrahi-I DEN   046 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Emre BENLİDAYI
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET EMRE BENLİDAYI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uygulamalarını klinik ortamında gözlemlemek ve uygulamak
Dersin İçeriği
Anamnez, Teşhis Yöntemleri, Dentoalveolar Cerrahi uygulmaları, Oral Patoloji, Oral Cerrahi Genel prensipleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dentoalveolar cerrahi uygulamalarını klinik ortamda gözlemler
2) Birtakım dentolalveolar cerrahi uygulmalarına aktif yardımcı olarak katılır
3) Birtakım dentoalveolar cerrahi uygulmalarını gerçekleştirir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Klinik anamnez ve teşhis İlgili kitapları okuma
2 Lokal anestezi altındaki dentoalveolar cerrahi uygulamlarını klinik gözlem ve operasyonlara aktif katılım İlgili kitapları okuma
3 Lokal anestezi altındaki dentoalveolar cerrahi uygulamlarını klinik gözlem ve operasyonlara aktif katılım İlgili kitapları okuma
4 Lokal anestezi altındaki dentoalveolar cerrahi uygulamlarını klinik gözlem ve operasyonlara aktif katılım İlgili kitapları okuma
5 Lokal anestezi altındaki dentoalveolar cerrahi uygulamlarını klinik gözlem ve operasyonlara aktif katılım İlgili kitapları okuma
6 Lokal anestezi altındaki dentoalveolar cerrahi uygulamlarını klinik gözlem ve operasyonlara aktif katılım İlgili kitapları okuma
7 Lokal anestezi altındaki dentoalveolar cerrahi uygulamlarını klinik gözlem ve operasyonlara aktif katılım İlgili kitapları okuma
8 Ara Sınav İlgili kitapları okuma
9 Lokal anestezi altındaki dentoalveolar cerrahi uygulamlarını klinik gözlem ve operasyonlara aktif katılım İlgili kitapları okuma
10 Lokal anestezi altındaki dentoalveolar cerrahi uygulamlarını klinik gözlem ve operasyonlara aktif katılım İlgili kitapları okuma
11 Lokal anestezi altındaki dentoalveolar cerrahi uygulamlarını klinik gözlem ve operasyonlara aktif katılım İlgili kitapları okuma
12 Suturasyon eğitimi (Pratik ve hasta üzerinde) İlgili kitapları okuma
13 Suturasyon gerektiren gömülü kök çekimi İlgili kitapları okuma
14 Suturasyon gerektiren gömülü kök çekimi İlgili kitapları okuma
15 Mukoza retansiyonlu gömülü mandibular 3. molar çekimi (Suturasyon gerektiren) İlgili kitapları okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kitapları okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar