DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Radyoloji-I DEN   053 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burcu EVLİCE
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBURCU EVLİCE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dental uygulamalarda CBCT kullanımını ve uygulama alanlarını öğrenmek.
Dersin İçeriği
Bu ders dental volumetrik tomografi kullanılarak diş ve çevre dokularının normal ve patolojik anatomisinin ve implant planlamasının öğrenilmesini ve tomografi yazılımının kullanılmasını kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dental volumetrik tomografi yazılımını öğrenir.
2) Dental volumetrik tomografi yazılımını kullanır.
3) Dental volumetrik tomografinin diş hekimliğindeki uygulama alanlarını öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tomografi nedir Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
2 Tomografinin diş hekimliğindeki kullanımı Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
3 Dental volumetrik tomografi Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
4 Tomografi kullanarak diş ve çevre dokuların normal anatomilerinin izlenmesi Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
5 Tomografi kullanarak diş ve çevre dokuların patolojilerinin izlenmesi Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
6 Tomografinin maksillofasiyal defektlerin restorasyonu amaçlı kullanımı Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
7 CAD/CAM ve tomografi Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
8 Ara Sınav Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
9 Dental implantoloji ve tomografi Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
10 Dental implant planlamasında tomografi kullanımı Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
11 Periapikal doku hastalıkları ve tomografi Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
12 Gömülü dişler ve tomografi Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
13 Tomografi yazılımı uygulamaları Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
14 Tomografi yazılımı uygulamaları Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
15 Tomografi yazılımı uygulamaları Kaynak kitaplardan ilgili bölümler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak kitaplardan ilgili bölümler

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar