DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diş Hekimliğinde Araştırma Tasarımları DEN   065 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Funda Gülay KADIOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.FUNDA GÜLAY KADIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Diş hekimliği kliniklerinin işleyişine ait bilgiye ve klinik yönetim becerisine sahip olan, hasta ile güçlü iletişim kurabilen ve kritik süreçleri yönetebilen diş hekimi yetiştirmek
Dersin İçeriği
bilim-araştırma-metodolojiye ilişkin kuramsal bilgiler; biyomedikal araştırmaların özellikleri-türleri-aşamaları; biyomedikal literatürün analitik değerlendirilmesi; kanıta dayalı tıp olgusu; biyomedikal araştırmaların kanıt değeri; literatürde kanıta dayalı biyomedikal araştırmaya ulaşma ve kanıta dayalı biyomedikal araştırmayı oluşturma süreci; gözlemsel ve deneysel biyomedikal araştırmaların (kesitsel, kohort, randomize kontrollü klinik çalışma vb.) tasarım, yapım ve yazım süreci

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma sorusu ve araştırma hipotezi geliştirir
2) Literatürün eleştirel değerlendirmesini yapabilir
3) Analiz ve sentez yapma becerilerini kullanır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Terimler ve Kavramlar Bilim, Bilimsel Bilgi, Bilimsel Yöntem, Araştırma, Araştırma Türleri, Sağlık Alanında Araştırmalar Kaynak araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bilimler Hiyerarşisi (temel bilimler, klinik bilimler, sosyal bilimler) Kaynak araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bilim İnsanının Özellikleri Kaynak araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bilim Tarihinin Köşe Taşları Kaynak araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İnsan Üzerinde Yapılan Biyomedikal Araştırmaların Özellikleri Kaynak araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 : Sorudan Rapora Bir Biyomedikal Araştırma Hangi Aşamalardan Geçer Kaynak araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 : Bir Araştırma Neden Etik Kurallara Uygun Olmalıdır Kaynak araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Reference books and notes Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
9 Film Gösterimi: Henrietta Lacks'in Ölümsüz Yaşamı Kaynak araştırma Örnek Olay
10 Yanıtını Çok Merak Ettiğiniz ve Araştırmak İstediğiniz Bir Soru/Konu Var mı Kaynak araştırma Bireysel Çalışma
11 : Araştırma Sorunuzun Yanıtını Bulmak İçin Nasıl Bir Proje Planlamalısınız Kaynak araştırma Bireysel Çalışma
Ödev
12 Araştırma Projenizin Türünü Belirlediniz mi Temel Bilim mi, Klinik mi, Alan Çalışması mı Kaynak araştırma Bireysel Çalışma
Ödev
13 Araştırma Projenizi Hazırlayabilmek İçin Literatürden Hangi Bilgileri Derlemelisiniz Kanıta Dayalı Diş Hekimliğini Kaynak araştırma Anlatım
Ödev
14 Araştırma Projenizi Yürütebilmek İçin Hangi İzinlere İhtiyacınız Var Kaynak araştırma Anlatım
15 Örneklerle Gözlemsel ve Deneysel Araştırmalar Kaynak araştırma Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak araştırma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar