DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diş Hekimliğinde Acil Yaklasımlar DEN   067 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nilgün ALPAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİLGÜN ALPAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Diş Hekimliği öğrencilerinin eğitim ve uygulamaları sırasında karşılasılabilecek acil tıbbi durumlara müdahale edebilecek pratik ve teorik eğitimi vermek
Dersin İçeriği
Resüsitasyon,Yabancı cisim aspirasyonları, Anaflaksi, Senkop, Göğüs ağrısı olan hastaya yaklaşım, Lokal anestezik toksisitesi,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kardiyopulmoner arrest tanısı nasıl konur, kardiyopulmoner resüsitasyon ve mavi kod hakkında bilgi sahibi olur
2) Öğrenci temel yaşam desteğini öğrenir
3) Öğrenci temel yaşam desteği algoritmini maket üzerinde uygularak öğrenir
4) Öğrenci temel yaşam desteği algoritmini maket üzerinde uygularak öğrenir
5) İleri yaşam desteği, çocuklarda temel yaşam desteği farklılıklarını öğrenir.
6) Defibrililasyon ve defibrilatör kullanımı hakkında bilgi sahibi olur
7) Yabancı cisim aspirasyonları bulgularını ve Heimlich manevrasını öğrenir
8) Ara Sınav
9) Anaflaksi ve ayırıcı tanısını öğrenir
10) Olgu sunumları ile anaflaksinin tanısını koyar ve tedavisini öğrenir
11) Göğüs ağrısı olan hastaya yaklaşımı öğrenir
12) Olgu sunumları vasıtasıyla göğüs ağrılı hastanın ayırıcı tanısını öğrenir
13) Senkop tanı ve tedavisini öğrenir
14) Lokal anestezik toksisitesi tanı ve tedavisini öğrenir
15) Olgu sunumları ile uygulamalı tedavi simülasyonları yapar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
X
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
X
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
X
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
X
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
X
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kardiyopulmoner arrest, kardiyopulmoner resüsitasyon,mavi kod tanımları Kardiyopulmoner arrest veresusitasyon hakkında bilgi toplamak
2 Temel yaşam desteği Avrupa resüsitasyon derneğinin son raporundan temel yaşam desteğini okumak
3 Temel yaşam desteği uygulamalı eğitim Temel yaşam desteği bilgilerini tekrar etmek
4 Temel yaşam desteği uygulamalı eğitim Temel yaşam desteği bilgilerini tekrar etmek
5 İleri yaşam desteği, çocuklarda temel yaşam desteği farklılıkları Avrupa resüsitasyon derneğinin son raporundan resusitasyonu okumak
6 Defibrililasyon ve defibrilatör kullanımı Otomatik eksternel defibrilatör hakkında bilgi sahibi olmak
7 Yabancı cisim aspirasyonları, Heimlich manevrası Heimlich manevrası nedir araştırmak
8 Ara Sınav sınav
9 Anaflaksi Anaflaksi tanı ve bulgularını araştırmak
10 Anaflaksi Anaflaksi tedavisini öğrenmek
11 Göğüs ağrısı olan hastaya yaklaşım Göğüs ağrısı nedenlerini araştırmak
12 Göğüs ağrısı olan hastaya yaklaşım Göğüs ağrısı için acil durumların araştırılması
13 Senkop tanı ve tedavisi Senkop nedir araştırmak
14 Lokal anestetik toksisitesi Lokal anestetiklerin toksik dozlarını bulmak
15 Olgu Tartışmaları ERC'nin son raporunu tekrar gözden geçirmek
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar