DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Restoratif Diş Tedavisi III DEN   433 7 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Gonca BEK KÜRKLÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiZELİHA GONCA BEK KÜRKLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Teorik bilgiyi klinikte karşılaştığı vakalar üzerinde doğru sonuçlar elde edecek şekilde değerlendirmek ve başarılı tedaviler yapmak
Dersin İçeriği
Restorasyonların klinik performansının değerlendirilmesi 2. Önceki restorasyonların durumunun değiştirme veya onarım açısından değerlendirilmesi 3. Doğrudan ve dolaylı restorasyonlar için tedavi kararları 4. Operatif ve non-operatif tedaviler için kararlar 5. Hastaların çürük risk değerlendirmesi 6. Görsel dokunsal yöntem ve radyografi ile dental sert doku patolojilerinin teşhisi 7. Hastanın restoratif tedavi gereksinimlerinin tanımlanması 8. Farklı tedavi seçeneklerinin avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması 9. Farklı yapıştırıcı sistemlerinin, restoratif materyallerin ve koruyucu önlemlerin uygulanması 10. Maksimum ses diş yapısının korunması ile boşluk preparatları 11. Gelişimsel, çürük ve çaresiz lezyonlar arasında ayırıcı tanı koymak. 12. Dentin hipersensitivitesi, tersinir veya geri dönüşümsüz pulpitis açısından klinik semptomların yorumlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hastanın klinik ve radyografik muayenesi ile tedavi önerebilecektir.
2) Hastanın restoratif tedavi gereksinimlerini saptar.
3) Farklı tedavi seçeneklerini tartışır.
4) Hastanın mevcut restorasyonlarının klinik performansını değerlendirir.
5) Restorasyon değişim sebeplerini tanımlar.
6) Gereken restorasyon değişimini uygular.
7) Hastaya gerekli restoratif tedavi uygulamalarını planlayabilir.
8) Minimal invaziv şekilde preperasyon gerçekleştirir.
9) Uygun restoratif materyali belirler.
10) İleri restoratif girişimleri önerebilir
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
X
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
X
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
X
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
X
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dolgu Maddelerinin Klinik Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar kaynak tarama Anlatım
Yazılı Sınav
2 Restorasyonlarda Başarısızlık ve Dolgu Değişim Nedenleri kaynak tarama Anlatım
Yazılı Sınav
3 Kompozit Dolguların Klinik Uygulamaları kaynak tarama Anlatım
Yazılı Sınav
4 Dişlerin renklenme nedenleri kaynak tarama Anlatım
Yazılı Sınav
5 Vital Dişlerin Ağartılması kaynak tarama Anlatım
Yazılı Sınav
6 Endodontik Tedavi Sonrası Restorasyonlar kaynak tarama Anlatım
Yazılı Sınav
7 Çürük Profilaksisi ve Uzaklaştırılmasında Güncel Yöntemler kaynak tarama Anlatım
Yazılı Sınav
8 Çürüğün remineralizasyonu kaynak tarama Anlatım
Yazılı Sınav
9 Ağız kokusu(Halitozis) kaynak tarama Anlatım
Yazılı Sınav
10 Estetik ve gülüş tasarımı kaynak tarama Anlatım
Yazılı Sınav
11 Restorasyonların tamiri kaynak tarama Anlatım
Yazılı Sınav
12 Restoratif diş tedavisinde oklüzyon kaynak tarama Anlatım
Yazılı Sınav
13 İndirekt restoratif uygulamalar kaynak tarama Anlatım
Yazılı Sınav
14 Hasta eğitimi ve iletişim kaynak tarama Anlatım
Yazılı Sınav
15 Restoratif diş hekimliğinde kanıta dayalı diş hekimliği kaynak tarama Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Ara Sınav kaynak tarama Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar