DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyokimya-I DEN   105 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Levent KAYRIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ABDULLAH TULİ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.NURTEN DİKMEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ÖZLEM GÖRÜROĞLU ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEHMET AKİF ÇÜRÜK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TAMER CEVAT İNAL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.EBRU DÜNDAR YENİLMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaşamla beraber var olan biyokimyasal olayları sistem, organ, hücre ve moleküler düzeyde incelemek ve aydınlatmaktır
Dersin İçeriği
Bu ders lipidleri, proteinleri ve karbonhidratleri, enzimleri, hormonları, biyokimyasal döngüleri içerir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel biyokimyasal yapıları ve mekanizmaları açıklar
2) Beslenme biyokimyası mekanizmalarını açıklar
3) Lipid, karbonhidrat, protein ve nükleik asit yapıların biyokimyasal özelliklerini bilir ve bu yapıların metabolizmalarını açıklar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyokimyaya giriş DERS NOTLARI
2 Atom yapısı ve biyolojik bağlar DERS NOTLARI
3 Doymuş Hidrokarbonlar DERS NOTLARI
4 Doymamış Hidrokarbonlar DERS NOTLARI
5 Artomatik bileşikler DERS NOTLARI
6 Fonksiyonel gruba sahip organik bileşenler DERS NOTLARI
7 Karboksilik asitler ve türevleri DERS NOTLARI
8 Azotlu bileşikler DERS NOTLARI
9 Polimerleşme ve polimerler DERS NOTLARI
10 Polimerleşme ve polimerler DERS NOTLARI
11 Çözelti ve derişim kavramı DERS NOTLARI
12 Su, asit baz kavramı DERS NOTLARI
13 pH ve tampon kavramı DERS NOTLARI
14 Amino asitler DERS NOTLARI
15 Proteinler DERS NOTLARI
16-17 Ara Sınav DERS NOTLARI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar