DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı I DEN   109 1 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İffet YAZICIOĞLU SANRI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiİFFET YAZICIOĞLU SANRI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toplum Ağız Diş Sağlığında Program Geliştirilmesi ve Planlanması
Dersin İçeriği
Toplum ağız diş sağlığı ile ilişkili terminolojik bilgiyi sıralama ve ağız diş sağlığı ile ilişkili program, organizasyon içinde birlikte çalışabilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2) Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3) Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
4) Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
5) Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
6) Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
7) Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
8) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
9) Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10) Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
11) Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
12) Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
13) Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
14) Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15) Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
X
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
X
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞINA GİRİŞ Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 DİŞ EMBRİYOLOJİSİ Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu Anlatım
Tartışma
Benzetim
3 DİŞ MORFOLOJİSİ Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
4 DAİMİ DİŞLER VE SÜT DİŞLERİNİN FARKLARI Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu Tartışma
5 DAİMİ DİŞLER VE SÜT DİŞLERİNİN FARKLARI Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu Tartışma
Beyin Fırtınası
6 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE TARAMA UYGULAMALARI Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu Alıştırma ve Uygulama
7 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE TARAMA UYGULAMALARI Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu Alıştırma ve Uygulama
8 KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ NEDİR Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE TARAMA UYGULAMALARI Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE TARAMA UYGULAMALARI Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu
11 I. ARASINAV Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 AĞIZ HİJYEN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu Alıştırma ve Uygulama
13 AĞIZ HİJYEN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu Alıştırma ve Uygulama
14 DİŞ HEKİMLİĞİNDE EPİDEMİYOLOJİ Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 TOPİKAL FLOR UYGULAMALAR Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Ara Sınav Toplum Ağız Diş Sağlığı Ders Notu Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar