DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyokimya-II DEN   203 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tamer Cevat İNAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.ABDULLAH TULİ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.NURTEN DİKMEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TAMER CEVAT İNAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEHMET AKİF ÇÜRÜK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ÖZLEM GÖRÜROĞLU ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.EBRU DÜNDAR YENİLMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaşamla beraber var olan biyokimyasal olayları sistem, organ, hücre ve moleküler düzeyde incelemek ve aydınlatmaktır.
Dersin İçeriği
Canlılarda Biokimyasal olaylar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Canlılığın temel özellikleri, hücre ve organellerinin biyokimyasal önemini öğrenir
2) Metabolizma hakkında temel kavramları öğrenir
3) Karbohidratların yapısı, özellikleri ve metabolizmasını öğrenir
4) Lipitlerin yapısı, özellikleri ve metabolizmasını öğrenir
5) Proteinlerin yapısı, özellikleri ve metabolizmasını öğrenir
6) Nükleik asitlerin yapısı, özellikleri ve metabolizmasını öğrenir
7) Enzim ve hormon metabolizmasını öğrenir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zar biyokimyası ve taşıma sistemleri Ders Notları
2 ESM ve bağ doku temel bileşenleri Ders Notları
3 Fibriler ve nonesansiyel fibriler,kolajen Ders Notları
4 Kemik Biyokimyası Ders Notları
5 Kas Biyokimyası Ders Notları
6 Biyolojik mineralizasyon Ders Notları
7 Karbohidrat metabolizması Ders Notları
8 Lipit ve lipoprotein metabolizması Ders Notları
9 Amino asit ve protein metabolizması Ders Notları
10 Üre döngüsü ve böbrek biyokimyası Ders Notları
11 Pürin-primidin biyokimyası Ders Notları
12 Kan biyokimyası Ders Notları
13 Plazma proteinleri Ders Notları
14 Plazma enzimleri Ders Notları
15 Pıhtılaşma biyokimyası Ders Notları
16-17 Ara Sınav Ders Notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar