DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Patoloji DEN   301 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Aysun Hatice UĞUZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.DERYA GÜMÜRDÜLÜ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SUZAN ZORLUDEMİR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLFİLİZ GÖNLÜŞEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FİGEN DORAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MELEK ERGİN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYSUN HATİCE UĞUZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ŞEYDA ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ARBİL AÇIKALIN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiKIVILCIM EREN ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.EMİNE KILIÇ BAĞIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Patolojinin temel kavramlarının ve deyimlerinin öğretilmesi, klinik diş hekimliğinde karşılaşılabilecek vaka ve hastalıkların patolojik sonuçları hakkımda yorum yapmalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Patolojinin tanımlamasını , temel terminoloji ve temellerini öğretmek. Lezyonların oluş biçimlerini ve morfolojilerini açıklayabilmek. Tanıda kullanılan yöntemleri belirlemek ve açıklamak. Genel patolojiyi, diş hekimliği patolojisi kapsamında ele almak ve bunu geliştirmek için spesifik hastalıkları ana hatlarıyla anlatmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan vücudunda özellikle ağızdaki çeşitli hastalıkları klinik ve histopatolojik yönden inceler
2) Patolojik makroskopi ve mikroskopi hakkında bilgi edinir
3) Rejenerasyon ve reperasyon terimlerini öğrenir
4) Doğru tanıya varır ve sonuçta uygun tedavileri uygulayabilme yetisini kazanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Patolojiye Giriş, Hücre Zedelenmesi Tipleri, Hücre Zedelenmesi Nedenleri, Mekanizmaları Ders Notları
2 Sıvı Elektrolit Dengesi, Ödem Patogenezi ve Patolojisi , Konjesyon, Hiperemi, Hemoraji Patogenezi ve Patolojisi Ders Notları
3 Hücre içi ve hücrelerarası madde birikimleri, Nekroz ve apoptozis Ders Notları
4 Lab:Hücre içi ve hücrelerarası madde birikimleri, konjesyon, trombüs, Enfarktüs Ders Notları
5 Lab: Dejenerasyon, Nekroz, ödem, hücre zedelenme tipleri Ders Notları
6 İltihap Tanımı, Sınıflandırması , kimyasal mediatörler, akut iltihap Ders Notları
7 Kronik iltihap, rejenerasyon, bağ dokusu ile onarım, yara iyileşmesi Ders Notları
8 İmmun yetmezlikler patolojisi, büyüme ve gelişim bozuklukları patolojisi Ders Notları
9 Temel İmmün Reaksiyonlar ve Doku Hasarı Patolojisi Ders Notları
10 Lab: Akut ve kronik iltihap Ders Notları
11 Amiloidozis, Neoplaziye Giriş, Genel Bilgiler, Radyasyon Patolojisi Ders Notları
12 çevre ve fiziksel karsinogenezis Ders Notları
13 Viral Karsinogenezis, Ders Notları
14 tümör biyolojisi ve metastaz Ders Notları
15 Rejenerasyon, reperasyon Ders Notları
16-17 Ara Sınav Ders Notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar