DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi I DEN   307 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ufuk TATLI
Dersi Verenler
Prof. Dr.UFUK TATLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dental tedavi uygulanacak olan hastaların genel sağlık durumunun değerlendirilmesi, ağız içerisinde yara iyileşmesiyle ilgili temel prensiplerin öğretilmesi, ağız cerrahisinde kullanılan aletlerin öğretilmesi; diş çekimi ve gömülü diş operasyonlarıyla ilgili endikasyonlar, kontrendikasyonlar, cerrahi teknikler ve komplikasyonların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Hastaların genel sağlık durumlarının değerlendirilmesi, ağız içerisinde yara iyileşmesi prensipleri, asepsi ve antisepsi kavramları, ağız cerrahisinde kullanılan aletler, diş çekimi ve gömülü diş operasyonları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hastaların ayrıntılı anamnezini alabilmeyi öğrenmek
2) Genel sağlık sorunları olan hastalarda cerrahi işlemlerden önce, işlemler sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri kavrayabilmek
3) Ağız cerrahisinde kullanılan aletleri tanıyabilmek
4) Basit ve cerrahi diş çekim teknikleri, diş çekimlerinde yaşanabilecek güçlükler ve bunların tedavisi ile ilgili gereken düzeyde teorik bilgi edinmek
5) Gömülü diş çekimiyle ilgili temel cerrahi teknikleri öğrenmek
6) Ağız cerrahisi sonrası bakım konusunda bilgi sahibi olmak
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hastanın sağlık durumunun değerlendirilmesi Kaynak kitapların ilgili bölümleri
2 Hastanın sağlık durumunun değerlendirilmesi Kaynak kitapların ilgili bölümleri
3 Hastanın sağlık durumunun değerlendirilmesi Kaynak kitapların ilgili bölümleri
4 Hastanın sağlık durumunun değerlendirilmesi Kaynak kitapların ilgili bölümleri
5 Hastanın sağlık durumunun değerlendirilmesi Kaynak kitapların ilgili bölümleri
6 Hastanın sağlık durumunun değerlendirilmesi Kaynak kitapların ilgili bölümleri
7 Hastanın sağlık durumunun değerlendirilmesi Kaynak kitapların ilgili bölümleri
8 Yara iyileşmesi Kaynak kitapların ilgili bölümleri
9 Yara iyileşmesi Kaynak kitapların ilgili bölümleri
10 Asepsi-Antisepsi Kaynak kitapların ilgili bölümleri
11 Diş çekim endikasyonları Kaynak kitapların ilgili bölümleri
12 Diş çekim endikasyonları Kaynak kitapların ilgili bölümleri
13 Diş çekim hazırlıkları Kaynak kitapların ilgili bölümleri
14 Ağız cerrahisi aletleri Kaynak kitapların ilgili bölümleri
15 Ağız cerrahisi aletleri Kaynak kitapların ilgili bölümleri
16-17 Ara Sınav Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar