DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dental Anestezi DEN   315 5 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ufuk TATLI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHÜSEYİN CAN TÜKEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, diş hekimliği öğrencilerine diş hekimliği tedavileri sırasında ihtiyaç duyacakları dental anestezi uygulamaları hakkında detaylı teorik bilgilerin aktarılmasıdır.
Dersin İçeriği
Nöroanatomi, nörofizyoloji, ağrı kontrolü, lokal anestezi için hastaların değerlendirilmesi, n. Trigeminus un nöroanatomisi, maksillada ve mandibulada enjeksiyon teknikleri, destekleyici enjeksiyon teknikleri, lokal anestezinin komplikasyonları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sinir dokusunun anatomisi ve fizyolojisi hakkında kapsamlı bilgiler öğrenmek
2) Ağrı kontrol mekanizmalarını öğrenmek
3) Lokal anestezik ilaçların farmakolojisi hakında kapsamlı bilgiler öğrenmek
4) Dental anestezi sırasında kullanılan ekipmanların öğrenilmesi
5) Maksilla ve mandibulada kullanılan enjeksiyon tekniklerinin öğrenilmesi
6) Lokal anestezinin komplikasyonları ve tedavileri konusunda kapsamlı bilgi sahibi olmak
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dental anestezinin tanımı, nöroanatomi, nörofizyoloji Kaynak kitapların ilgili bölümleri
2 Ağrı ve ağrı kontrolü Kaynak kitapların ilgili bölümleri
3 Ağrı ve ağrı kontrolü Kaynak kitapların ilgili bölümleri
4 Lokal anesteziklerin farmakolojisi Kaynak kitapların ilgili bölümleri
5 Klinik hazırlıklar ve ilaç seçimi Kaynak kitapların ilgili bölümleri
6 Klinik hazırlıklar ve ilaç seçimi Kaynak kitapların ilgili bölümleri
7 Topikal anesteziklerin kullanımı Kaynak kitapların ilgili bölümleri
8 Enjeksiyon temel ilkeleri Kaynak kitapların ilgili bölümleri
9 Lokal anestezi ekipmanları Kaynak kitapların ilgili bölümleri
10 Lokal anestezi ekipmanları Kaynak kitapların ilgili bölümleri
11 Lokal anestezi için hasta değerlendirmesi Kaynak kitapların ilgili bölümleri
12 Lokal anestezi için hasta değerlendirmesi Kaynak kitapların ilgili bölümleri
13 N Trigeminus nöroanatomisi Kaynak kitapların ilgili bölümleri
14 N Trigeminus nöroanatomisi Kaynak kitapların ilgili bölümleri
15 N Trigeminus nöroanatomisi Kaynak kitapların ilgili bölümleri
16-17 Ara Sınav Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar