DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Protetik Diş Tedavisi III DEN   403 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Esma Başak GÜL AYGÜN
Dersi Verenler
Doç. Dr.ESMA BAŞAK GÜL AYGÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hareketli bölümlü protez tedavisinde ihtiyaç duyulan temel protetik bilgilerin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Hareketli bölümlü protez tasarım bilgisinin kazandırılması - Oklüzyon kavramını anlayabilmeli ve oklüzyon ile uyumlu restorasyonu artikülatör kullanarak planlayabilme. - TME, Artikülatör ve Oklüzyon arasındaki ilişkiyi kavrama. - Tam seramik, metal seramik vs. gibi farklı sabit protez yapımını planlayabilme ve bu rastorasyonların labaratuar aşamalarını öğrenme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hareketli bölümlü protez tasarım bilgisini kazanır
2) Hareketli bölümlü protez gerekliliğini teşhis edebilir ve tedavi planlayabilir
3) Hareketli bölümlü protez hastalarında tedavi yaklaşımını öğrenir
4) Total protez tasarım bilgisini kazanır
5) Total protez gerekliliğini teşhis edebilir ve tedavi planlayabilir
6) Total protez hastalarında tedavi yaklaşımını öğrenir
7) Sabit protez tasarım bilgisini kazanır
8) Sabit protez gerekliliğini teşhis edebilir ve tedavi planlayabilir
9) Sabit protez hastalarında tedavi yaklaşımını öğrenir
10) Maksillofasiyal defektli hastaları tanır
11) Maksillofasiyal defektleri sınıflandırır
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
X
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
X
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
X
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, Geriatri Ders Notları
2 Geriatri Ders Notları
3 Protez Öncesi Ağız Hazırlığı Ders Notları
4 Total Protezlerde Kapanış İlişkileri, Bennet Hareketi Ders Notları
5 Total Protezlerde Oklüzyon Ders Notları
6 Total Protezlerin Hastaya Teslimi, Öneriler, Başarısızlık Nedenleri Ders Notları
7 HBP Tasarım Prensipleri Ders Notları
8 Ölçüm (Surveying)- Tanı ve Tedavi Planlaması Ders Notları
9 HBP İçin Ağız Hazırlığı Ders Notları
10 HBP'lerde Ölçü Maddeleri ve Ölçü İşlemleri Ders Notları
11 Distal Uzantılı Protez Kaidelerinde Destek Ders Notları
12 HBP'lerde Okluzal İlişkiler Ders Notları
13 Hareketli Bölümlü Protez Başarısızlıkları Ve Nedenleri Ders Notları
14 Sabit Protezlerde Biyomekanik Yaklaşımlar / Kron Köprü Protezlerinde Statik Ders Notları
15 Aşırı Madde Kaybına Uğramış Dişlerde Preperasyon /Postcore Ders Notları
16-17 Ara Sınav Ders Notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar