DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Klinik Dersi DEN   405 7 4 10 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Emre BENLİDAYI
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
1. Öğretim Grup:B
1. Öğretim Grup:C
1. Öğretim Grup:D
1. Öğretim Grup:E
1. Öğretim Grup:F
1. Öğretim Grup:G
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uygulamalarını klinik ortamında gözlemlemek ve uygulamak
Dersin İçeriği
Bu dersin kapsamında, hastadan ayrıntılı anamnez alınması, lokal ve sistemik risk faktörlerinin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, diş çekimi için gerekli olan malzemelerin hazırlanması, doğru lokal anestezi yöntemlerinin uygulanması, diş çekiminin yapılması, lokal anestezi altındaki ameliyatların asiste edilmesi yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hastanın ayrıntılı anamnezini alır, çekilecek diş veya dişleri, sistemik hastalıkları ve kullanılan ilaçları belirler.
2) Lokal veya sistemik risk faktörlerini belirler, gerektiğinde yönlendirme yapar.
3) Hasta ve hasta yakınlarını uygulayacağı tedavi hakkında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir, oluşabilecek komplikasyonları sıralar ve onamını alır.
4) Lokal anestezi ve diş çekimi için gerekli olan malzemeleri ve el aletlerini hazırlar, bu malzemeleri uygun bir şekilde kullanır.
5) Uygun lokal anestezi yöntemlerini uygular ve diş çekimini gerçekleştirir.
6) İşlem sonrası, kullanılan materyalleri, el aletlerini ve diş ünitesini temizler, dezenfekte eder.
7) Hastaya işlem sonrası önerilerini yazılı ve sözlü olarak bildirir.
8) Ağız diş ve çene cerrahisi araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri tarafından lokal anestezi altında gerçekleştirilen ameliyatları asiste eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
X
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
X
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
X
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
X
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hastadan ayrıntılı anamnez alınması, lokal ve sistemik risk faktörlerinin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, hastanın aydınlatılmış onamının alınması, ihtiyaç duyulan cerrahi aletlerin hazırlanması, lokal anestezi uygulaması, diş çekimi işleminin gerçekleştirilmesi, işlem sonrası önerilerde bulunulması, ameliyatların asiste edilmesi Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
2 Ayrıntılı anamnez alınması, lokal ve/veya sistemik risk faktörlerinin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, hastanın aydınlatılmış onamının alınması, ihtiyaç duyulan cerrahi aletlerin hazırlanması, lokal anestezi uygulaması, diş çekimi işleminin gerçekleştirilmesi, işlem sonrası önerilerde bulunulması, ameliyatların asiste edilmesi Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 Ayrıntılı anamnez alınması, lokal ve/veya sistemik risk faktörlerinin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, hastanın aydınlatılmış onamının alınması, ihtiyaç duyulan cerrahi aletlerin hazırlanması, lokal anestezi uygulaması, diş çekimi işleminin gerçekleştirilmesi, işlem sonrası önerilerde bulunulması, ameliyatların asiste edilmesi Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
4 Ayrıntılı anamnez alınması, lokal ve/veya sistemik risk faktörlerinin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, hastanın aydınlatılmış onamının alınması, ihtiyaç duyulan cerrahi aletlerin hazırlanması, lokal anestezi uygulaması, diş çekimi işleminin gerçekleştirilmesi, işlem sonrası önerilerde bulunulması, ameliyatların asiste edilmesi
5 Ayrıntılı anamnez alınması, lokal ve/veya sistemik risk faktörlerinin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, hastanın aydınlatılmış onamının alınması, ihtiyaç duyulan cerrahi aletlerin hazırlanması, lokal anestezi uygulaması, diş çekimi işleminin gerçekleştirilmesi, işlem sonrası önerilerde bulunulması, ameliyatların asiste edilmesi Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
6 Ayrıntılı anamnez alınması, lokal ve/veya sistemik risk faktörlerinin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, hastanın aydınlatılmış onamının alınması, ihtiyaç duyulan cerrahi aletlerin hazırlanması, lokal anestezi uygulaması, diş çekimi işleminin gerçekleştirilmesi, işlem sonrası önerilerde bulunulması, ameliyatların asiste edilmesi Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16-17 Ara Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar