DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Dersi DEN   407 7 4 10 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burcu EVLİCE
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBURCU EVLİCE1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBURCU EVLİCE1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiBURCU EVLİCE1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiBURCU EVLİCE1. Öğretim Grup:D
Dr. Öğr. ÜyesiBURCU EVLİCE1. Öğretim Grup:E
Dr. Öğr. ÜyesiBURCU EVLİCE1. Öğretim Grup:F
Dr. Öğr. ÜyesiBURCU EVLİCE1. Öğretim Grup:G
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toplumda görülebilecek ağız ve diş sağlığı sorunlarını belirlemek, tanı için gereken klinik, radyolojik, biyokimyasal ve diğer testleri talep etmek ve değerlendirmek, hastaya uygun ve doğru tedavi planlaması yapmak.
Dersin İçeriği
Hastanın ağız dışı-ağız içi muayene yöntemleri, orofasiyal bölgedeki sert ve yumuşak dokularda gözlenen lokal ve sistemik kaynaklı hastalıklar, tanı için gerekli test ve değerlendirme yöntemleri, elde edilen tüm bilgi ve bulguların sentezi, ayırıcı ve kesin tanı koyulması ve hastanın uygun ve doğru tedavi planlamasının yapılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dental volumetrik tomografi yazılımını öğrenir.
2) Dental volumetrik tomografi yazılımını kullanır.
3) Dental volumetrik tomografinin diş hekimliğindeki uygulama alanlarını öğrenir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlgili Stajdaki Uygulamalar İlgili staj için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
2 İlgili Stajdaki Uygulamalar İlgili staj için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
3 İlgili Stajdaki Uygulamalar İlgili staj için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
4 İlgili Stajdaki Uygulamalar İlgili staj için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
5 İlgili Stajdaki Uygulamalar İlgili staj için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
6 İlgili Stajdaki Uygulamalar İlgili staj için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
7 İlgili Stajdaki Uygulamalar İlgili staj için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
8 İlgili Stajdaki Uygulamalar İlgili staj için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
9 İlgili Stajdaki Uygulamalar İlgili staj için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
10 İlgili Stajdaki Uygulamalar İlgili staj için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
11 İlgili Stajdaki Uygulamalar İlgili staj için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
12 İlgili Stajdaki Uygulamalar İlgili staj için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
13 İlgili Stajdaki Uygulamalar İlgili staj için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
14 İlgili Stajdaki Uygulamalar İlgili staj için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
15 İlgili Stajdaki Uygulamalar İlgili staj için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
16-17 Ara Sınav İlgili staj için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar