DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endodonti Klinik Dersi DEN   417 7 4 10 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Adile Şehnaz YILMAZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.ADİLE ŞEHNAZ YILMAZ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ADİLE ŞEHNAZ YILMAZ1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.ADİLE ŞEHNAZ YILMAZ1. Öğretim Grup:C
Doç. Dr.ADİLE ŞEHNAZ YILMAZ1. Öğretim Grup:D
Doç. Dr.ADİLE ŞEHNAZ YILMAZ1. Öğretim Grup:E
Doç. Dr.ADİLE ŞEHNAZ YILMAZ1. Öğretim Grup:F
Doç. Dr.ADİLE ŞEHNAZ YILMAZ1. Öğretim Grup:G
1. Öğretim Grup:H
1. Öğretim Grup:I
1. Öğretim Grup:J
1. Öğretim Grup:K
1. Öğretim Grup:L
1. Öğretim Grup:M
1. Öğretim Grup:N
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hastanın muayenesi ve tanı konması, endodontik tedavinin başından sonuna kadar uygun bir şekilde tamamlanması, ayırı tanı prensiplerini ayırt edebilmesi, endodontik tedavi yapılamayacak dişlerin uygun şekilde diğer bölümlere yönlendirilmesi, daha detaylı tetkik için gerekli olan radyografların talebini yapabilmesi.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde, hastanın, alınan radyograflar ile ağız içi ve ağız dışı muayenesi doğrultusunda Endodontik olarak tedavi planlaması yapmak, endodontik tedavi yapılacak dişlere uygun tedavi girişimini tüm aşamalarıyla tamamlamak vardır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alınan radyograflar ile ağız içi ve ağız dışı muayenesi doğrultusunda Endodontik olarak tedavi planlaması yapar
2) Endodontik tedavinin başından sonuna kadar uygun bir şekilde tamamlar
3) Ayırıcı tanı prensiplerini ayırt eder
4) Endodontik tedavi yapılamayacak dişlerin uygun şekilde diğer bölümlere yönlendirir
5) Daha detaylı tetkik için gerekli olan radyografların talebini yapar
6) Hastayı muayene eder ve tanı koyar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
X
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
X
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
X
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Endodontik tedavi temel prensipleri, giriş kavitesi açılması, kanal boyu belirlenmesi, kanalların çalışma boyunda genişletilmesi, irrigasyon prensipleri, kanalların doldurulması ve koronal restorasyonun yapılması Ders notları ve slaytlar
2 Endodontik tedavi temel prensipleri, giriş kavitesi açılması, kanal boyu belirlenmesi, kanalların çalışma boyunda genişletilmesi, irrigasyon prensipleri, kanalların doldurulması ve koronal restorasyonun yapılması Ders notları ve slaytlar
3 Endodontik tedavi temel prensipleri, giriş kavitesi açılması, kanal boyu belirlenmesi, kanalların çalışma boyunda genişletilmesi, irrigasyon prensipleri, kanalların doldurulması ve koronal restorasyonun yapılması Ders notları ve slaytlar
4 Endodontik tedavi temel prensipleri, giriş kavitesi açılması, kanal boyu belirlenmesi, kanalların çalışma boyunda genişletilmesi, irrigasyon prensipleri, kanalların doldurulması ve koronal restorasyonun yapılması Ders notları ve slaytlar
5 Endodontik tedavi temel prensipleri, giriş kavitesi açılması, kanal boyu belirlenmesi, kanalların çalışma boyunda genişletilmesi, irrigasyon prensipleri, kanalların doldurulması ve koronal restorasyonun yapılması Ders notları ve slaytlar
6 Endodontik tedavi temel prensipleri, giriş kavitesi açılması, kanal boyu belirlenmesi, kanalların çalışma boyunda genişletilmesi, irrigasyon prensipleri, kanalların doldurulması ve koronal restorasyonun yapılması Ders notları ve slaytlar
7 Endodontik tedavi temel prensipleri, giriş kavitesi açılması, kanal boyu belirlenmesi, kanalların çalışma boyunda genişletilmesi, irrigasyon prensipleri, kanalların doldurulması ve koronal restorasyonun yapılması Ders notları ve slaytlar
8 Endodontik tedavi temel prensipleri, giriş kavitesi açılması, kanal boyu belirlenmesi, kanalların çalışma boyunda genişletilmesi, irrigasyon prensipleri, kanalların doldurulması ve koronal restorasyonun yapılması Ders notları ve slaytlar
9 Endodontik tedavi temel prensipleri, giriş kavitesi açılması, kanal boyu belirlenmesi, kanalların çalışma boyunda genişletilmesi, irrigasyon prensipleri, kanalların doldurulması ve koronal restorasyonun yapılması Ders notları ve slaytlar
10 Endodontik tedavi temel prensipleri, giriş kavitesi açılması, kanal boyu belirlenmesi, kanalların çalışma boyunda genişletilmesi, irrigasyon prensipleri, kanalların doldurulması ve koronal restorasyonun yapılması Ders notları ve slaytlar
11 Endodontik tedavi temel prensipleri, giriş kavitesi açılması, kanal boyu belirlenmesi, kanalların çalışma boyunda genişletilmesi, irrigasyon prensipleri, kanalların doldurulması ve koronal restorasyonun yapılması Ders notları ve slaytlar
12 Endodontik tedavi temel prensipleri, giriş kavitesi açılması, kanal boyu belirlenmesi, kanalların çalışma boyunda genişletilmesi, irrigasyon prensipleri, kanalların doldurulması ve koronal restorasyonun yapılması Ders notları ve slaytlar
13 Endodontik tedavi temel prensipleri, giriş kavitesi açılması, kanal boyu belirlenmesi, kanalların çalışma boyunda genişletilmesi, irrigasyon prensipleri, kanalların doldurulması ve koronal restorasyonun yapılması Ders notları ve slaytlar
14 Endodontik tedavi temel prensipleri, giriş kavitesi açılması, kanal boyu belirlenmesi, kanalların çalışma boyunda genişletilmesi, irrigasyon prensipleri, kanalların doldurulması ve koronal restorasyonun yapılması Ders notları ve slaytlar
15 Endodontik tedavi temel prensipleri, giriş kavitesi açılması, kanal boyu belirlenmesi, kanalların çalışma boyunda genişletilmesi, irrigasyon prensipleri, kanalların doldurulması ve koronal restorasyonun yapılması Ders notları ve slaytlar
16-17 Ara Sınav Ders notları ve slaytlar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar