DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Periodontoloji Klinik Dersi DEN   419 7 4 10 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZCAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ÖZCAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ÖZCAN1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ÖZCAN1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ÖZCAN1. Öğretim Grup:D
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ÖZCAN1. Öğretim Grup:E
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ÖZCAN1. Öğretim Grup:F
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ÖZCAN1. Öğretim Grup:G
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin klinik periodontal uygulamalarındaki tecrübelerinin geliştirilmesi
Dersin İçeriği
Periodontoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile beraber klinik uygulamaların yapılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler faz 1 periodantal tedavileri yapar
2) Sağlıklı ve hasta periodontal doku kriterlerini bilir
3) Cerrahi uygulamalarda asiste kurallarını bilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
X
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
X
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
X
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
X
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
X
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Klinik uygulama Bu İlgili klinik ders için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
2 Klinik uygulama Bu İlgili klinik ders için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
3 Klinik uygulama Bu İlgili klinik ders için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
4 Klinik uygulama Bu İlgili klinik ders için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
5 Klinik uygulama Bu İlgili klinik ders için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
6 Klinik uygulama Bu İlgili klinik ders için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
7 Klinik uygulama İlgili klinik ders için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
8 Klinik uygulama İlgili klinik ders için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
9 Klinik uygulama İlgili klinik ders için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
10 Klinik uygulama İlgili klinik ders için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
11 Klinik uygulama İlgili klinik ders için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
12 Klinik uygulama İlgili klinik ders için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
13 Klinik uygulama İlgili klinik ders için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
14 Klinik uygulama İlgili klinik ders için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
15 Klinik uygulama İlgili klinik ders için önerilen kaynak kitaplar ve ders notları
16-17 Ara Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar