DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Restoratif Diş Tedavisi Klinik Dersi DEN   509 9 5 12 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zehra SÜSGÜN YILDIRIM
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
1. Öğretim Grup:B
1. Öğretim Grup:C
1. Öğretim Grup:D
1. Öğretim Grup:E
1. Öğretim Grup:F
1. Öğretim Grup:G
1. Öğretim Grup:H
1. Öğretim Grup:I
1. Öğretim Grup:J
1. Öğretim Grup:K
1. Öğretim Grup:L
1. Öğretim Grup:M
1. Öğretim Grup:N
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dişi oluşturan yapıların histolojisi ve fizyolojisini öğrenmek, dişlerin gelişimsel hastalıkları ve bunların oluşturacağı işlevsel ve estetik sorunların tedavisini öğrenmek, bunun yanısıra sonradan meydana gelen ve diş bütünlüğünün bozulmasına yol açan çürük, travma gibi her türlü etkenin tedavisi için kullanılacak yöntem ve materyalleri anlamak, bu materyalleri plastik ve çekilmiş dişler üzerinde uygulamak
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında;Dişi oluşturan yapıların histolojisi ve fizyolojisi, dişlerin gelişimsel hastalıkları ve bunların oluşturacağı işlevsel ve estetik sorunların tedavisi, bunun yanısıra sonradan meydana gelen ve diş bütünlüğünün bozulmasına yol açan çürük, travma gibi her türlü etkenin koruyucu yöntemlerle tedavisi için kullanılacak yöntem ve materyallerin anlatılması ve laboratuvarda bu teknik ve materyallerin uygulanması yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hastadan tıbbi ve dental anamnez alma
2) Hastayı tıbbi açıdan muayene edebilme
3) Hastanın sistemik hastalıkları ile dental tedavisi arasındaki ilişkiyi bilme
4) Hastayı dental açıdan muayene edebilme
5) Çürük diş dokusunun klinik özelliklerini bilme
6) Çürük dişin klinik semptomlarını bilme
7) Çürük dişin radyolojik bulgularını bilme
8) Çürük dişin tedavi planlamasını bilme
9) Tedavi öncesi hastayı ve kendini hazırlama (anestezi, koruma ekipmanları vs)
10) Çürük dişi temizleme ve dolgu için kavitesini hazırlama
11) Dolgu için gerekli materyalleri bilme
12) Hangi dolgu materyalini ne zaman kullanacağını bilme
13) Kaviteye nasıl yerleştireceğini bilme
14) Dolguyu nasıl şekillendireceğini ve bitireceğini bilme
15) Dolgudan sonra oluşabilcek komplikasyonları ve önlemlerini bilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
X
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
X
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
X
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
X
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tıbbi ve dental anamnez sorgulama / Klinik ve radyolojik muayene Anlatım, Alıştırma ve Gösterip yaptırma
2 Çürük dişlerin klinik ve radyolojik bulguları Anlatım, Alıştırma ve Gösterip yaptırma
3 Çürük dişlerin tedavi planlaması ve kullanılan materyaller Anlatım, Alıştırma ve Gösterip yaptırma
4 Çürük dişin temizlenmesi ve kavitesinin hazırlanması / Diş dolgusunun yerleştirilmesi ve şekillendirilmesi Anlatım, Alıştırma ve Gösterip yaptırma
5 Dolgu sonrası oluşabilecek komplikasyonlar ve önlemleri Anlatım, Alıştırma ve Gösterip yaptırma
6 STAJ SONU SINAVI Yazılı sınav ve Performans değerlendirme
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16-17 Ara Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar