DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi UAI   101 1 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET FATİH SANSAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temelde Modern Türkiyenin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sisteminin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Osmanlı Devletinin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devletinin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşanın tepkisi, Mustafa Kemal Paşanın Samsuna çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.nin açılması ve İstiklal Savaşının yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanyadan Lozana. Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar .Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması ,Yeni düzene karşı hareketler, Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları. Atatürk dönemi Türk Dış Polikası.İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları. Türkiyenin çok partili hayata geçişi. Demokrat Parti dönemi ve sonrası. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiyenin yakın tarihi hakkında genel bilgi sahibi olacaklar
2) Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi ve temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacaklar
3) Yirminci yüzyıl önemli gelişmeleri ve günümüzü etkileyen belirleyici gelişmeler hakkında genel kültüre kavuşacaklar yaşadıkları dönemi hazırlayan şartlar hakkında genel bilgiye sahip olacaklar
4) Türkiyede demokrasinin gelişimi hakkında gerekli birikime sahip olacaklar
5) Günümüz Türkiyesinin uluslararası sorunları ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olacaklar
6) Geçmişi ve bugünü karşılaştırma yeteneğine sahip olacaklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk İnkılabının Niteliği ve Önemi
2 Türk İnkılabını Hazırlayan nedenlere Toplu Bakış
3 Osmanlı Devletinin Parçalanmasına Yol Açan Önemli Siyasi ve Askeri Gelişmeler
4 Osmanlı Devletinin Parçalanması
5 İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemalin Tutumu
6 Mustafa Kemalin Milli Mücadelenin Önderi Haline Gelmesi
7 Kongreler Yolu ile Milli Teşkilatlanma
8 Ara Sınav
9 Kuvay-ı Milliye ve Misak-ı Milli Kararları
10 TBMMnin Açılması ve Yeni Türk Devletinin Oluşumu
11 Milli Mücadelede Cepheler, Güney ve Güneydoğu, Doğu Cephesi ve Ermeni sorunu
12 Milli Mücadelede Cepheler, Batı cephesi, İlk İşgaller ve Milli Ordular - Düzenli Ordunun Kuruluşu ve Milli Mücadelenin Finansal Kaynakları
13 Sevr Anlaşması ve Türk Milleti Üzerindeki Etkisi - Milli Mücadelede Cepheler, İnönü I, İnönü II, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz
14 Milli Mücadelenin Siyasi Tarafı, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Konferansı,
15 Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Konferansı,
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar