DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Yapılarda İç Ortam Denetimi TYP   454 8 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdullah Nafi BAYTORUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ABDULLAH NAFİ BAYTORUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapılarda iklimlendirmenin temel kavramları, Isı iletiminin temel ilkeleri, Tarımsal yapılarda yalıtım, Tarımsal yapılarda (Bitkisel ve Hayvansal) havalandırma, soğutma ve ısıtmanın temel ilkeleri ve tarımsal yapılarda kullanılan iklimlendirme önlemlerinden havalandırma, soğutma ve ısıtma sistemlerinin planlanması ve projelendirmesini yapabilmek.
Dersin İçeriği
Tarımsal yapıların amaçları doğrultusunda sınıflandırılması, Tarımsal yapılarda iklimsel çevre yönetimi, iklimlendirmenin temel kavramları, psikrometrik terimlerin tanımı ve kullanımı, yapı elemanlarında ortaya çıkan ısı iletim şekilleri, ısı dengesi iç ortam değerlerine ilişkin projeleme değerleri, Tarımsal yapılarda yalıtım, havalandırma, soğutma ve ısıtma sistemleri ve projelendirilmelerini kapsamaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal yapıları tanımlamayı öğrenir.
2) Tarımsal yapılarda iklimsel çevre denetimini tanımlamayı öğrenir.
3) Psikrometrik terimlerin tanımı ve kullanımını öğrenir.
4) Yapı elemanlarında ortaya çıkan ısı iletimlerini tanımlamayı öğrenir.
5) Tarımsal yapılarda havalandırma, soğutma ve ısıtmayı tanımlamayı öğrenir.
6) Tarımsal yapılarda ısı yalıtımı ve korunmasını öğrenir.
7) İklimlendirmede kontrolü tanımlamayı öğrenir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal yapıların gruplandırılması Kaynak okuma, Web ten Seralar ve Hayvan barınakları konusunda bilgi toplama Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
2 Tarımsal yapılarda iklimsel ve çevre yönetimi Kaynak okuma, Web ten yapılarda havalandırma ve soğutma konusunda bilgi toplama, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İklimlendirmede temel kavramlar, psikrometrik terimlerin tanımı ve kullanımı, Psikrometrik diyagramın (h-x diyagramı) tarımsal yapılarda kullanımına ilişkin örnekler Kaynak okuma, Web ten Psikrometrik diyagram konusunda kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Psikrometrik işlemler, Nemli havanın ısıtılması, soğutulması, havanın nemlendirilmesi ve soğutulması, evaporatif soğutma Kaynak okuma, Sayısal örneklerin çözümü Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yapı elemanlarında oluşan ısı iletimi, ısı iletim şekilleri, kondüksiyon, konveksiyon, radyasyon Kaynak okuma, Web ten farklı malzemeler konusunda bilgi toplama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Toplam ısı iletim katsayısı, Yapı elemanlarında oluşan su buharı iletimi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 İklimsel çevre denetimi, ısı dengesi, ısı kazanç ve kayıpları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Kaynak okuma Yazılı Sınav
9 Tarımsal Yapılarda Yalıtım Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Tarımsal Yapılarda Havalandırma sistemleri Kaynak okuma, Sayısal örneklerin çözümü Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Hayvan barınaklarına gezi düzenlenmesi Kaynak okuma, Sayısal örneklerin çözümü Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Tarımsal yapılarda Soğutma, Evaporatif Soğutma, Havanın Nemlendirilmesi Kaynak okuma, Sayısal örneklerin çözümü Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tarımsal yapılarda soğutmaya ilişkin projeleme problemlerinin çözümü Kaynak okuma, Sayısal örneklerin çözümü Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tarımsal yapılarda ısıtma, sistem planlama ve projeleme esasları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Tarımsal yapılarda ısıtma, sistem planlama ve projelemeye ilişkin problemlerin çözümü Kaynak okuma, Sayısal örneklerin çözümü Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak okuma, Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar