DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örtüaltı Sebzeciliği BBP   314 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlknur SOLMAZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.İLKNUR SOLMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Örtüaltı yetiştiriciliği sistemlerini tanır, örtüaltı yetiştiriciliği prensiplerinin öğrenir.
Dersin İçeriği
Farklı örtüaltı sistemlerinin tanımlanması ve birbirlerinden ayırt edilmesi, sera kurulumuna etkili olan ekolojik, ekonomik ve sosyal faktörler, sera kurulmasında etkili teknik faktörler, serada sebze yetiştiriciliğinin genel prensipleri (bitki dikim yoğunluğu, budama ve askıya alma, tozlanma ve döllenmeye yardım, sulama, gübreleme ve hasat)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı örtüaltı sistemlerini tanır ve ayrımlar
2) Sera kururken etkili olan ekolojik ve sosyal faktörleri öğrenir
3) Seraların yapısal özelliklerini bilir ve tanımlar
4) Sera iklimlendirmesinin temel ilkelerini bitkiler ile ilişkilendirerek öğrenir
5) Seralarda bitki yetiştirme prensiplerini öğrenir (bitki dikim yoğunluğu, budama, gübreleme, sulama, tozlanma vb)
6) Seranın kurulmasını teknik olarak denetleyebilir ve serayı sürdürebilir bir şekilde işletebilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örtüaltı yetiştiriciliğinin tanımının yapılması, tarımda bitkisel üretimde ayrılan farklı yanları, sağladığı faydalar. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Örtüaltında bitki yetiştirme sistemlerinin sınıflandırılması. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Örtüaltı tarımının tarihçesi, Türkiye ve dünyada örtüaltı tarımının genel durumu (istatistikler). Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Seraların farklı şekillerde sınıflandırılması 1 Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Seraların farklı şekillerde sınıflandırılması 2 Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Sera kurulması sırasında etkili olan ekolojik, ekonomik ve sosyal faktörler. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Seranın kurulumunda etkili teknik faktörler 1 Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav
9 Seranın kurulumunda etkili teknik faktörler 2. Ders notları ve kaynak kitaplar
10 Seralarda iklimlendirme-1. a) Isıtma b) Serinletme ve soğutma c) Işıklandırma Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Seralarda iklimlendirme 2 a) Havalandırma, b) Nemlendirme, c) CO2 gübrelemesi. Ders notları ve kaynak kitaplar
12 Serada toprak hazırlığı 1 a) Bitki artıklarının temizliği, b) Toprak işleme, c) Tuzluluğun giderilmesi, Ders notları ve kaynak kitaplar
13 Serada toprak hazırlığı 2 a) Toprağın organik madde içeriğinin artırılması, b) Toprak dezenfeksiyonu, c) Topraksız yetiştiriciliğin tanıtımı. Ders notları ve kaynak kitaplar
14 Seralarda farklı yetiştirme dönemleri, örtüaltı tarımı için uygun sebze tür ve çeşit seçiminde etkili faktörler, seraya dikim, Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Seralarda budama, tozlanma ve döllenmeye yardım, sulama, gübreleme ve fertigasyon konularının genel olarak tanıtılması ve açıkta yetiştiricilikten farklılıklarının vurgulanması. Ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar