DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Fizyolojisi BBP   357 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nesibe Ebru KAFKAS
Dersi Verenler
Prof. Dr.NESİBE EBRU KAFKAS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe bitkilerinin fizyolojisi ile ilgili temel ve pratik bilgileri tanımlar
Dersin İçeriği
Bitki Fizyolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel bitki fizyolojisi konuları kısaca özetlendikten sonra bahçe bitkilerinde büyüme ve gelişme ile bu olayları etkileyen faktörler gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgilerini kazanır.
2) Sulamanın bahçe bitkilerinde büyüme ve gelişme ile bu olayları etkileyen faktörler gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgilerini tartışır.
3) Temel bitki fizyolojisi terimleri konularda teorik ve uygulamalı bilgilerini kavrar.
4) Bahçe bitkilerinde büyüme ve gelişme ile bu olayları etkileyen faktörler gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgilerini öğrenir.
5) Bitkilerde fotosentez, solunum, taşınma, dinlenme, bitki büyümeyi düzenleyiciler ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olunur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki fizyolojisinin tanımı ve genel terimler Konu ile ilgili ders notları Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Suyun önemi alınması ve kullanılması Konu ile ilgili ders notları
3 Fotosentez Konu ile ilgili ders notları
4 Solunum Konu ile ilgili ders notları
5 Btkilerde gübrelemenin önemi ve sistemleri Konu ile ilgili ders notları
6 Bitkilerde budamanın önemi ve sistemleri Konu ile ilgili ders notları
7 Çiçek tomurcuğu oluşumu, meyve tutumu ve gelişmesi Konu ile ilgili ders notları
8 Ara Sınav Konu ile ilgili ders notları Yazılı Sınav
9 Çiçek tomurcuğu oluşumu, meyve tutumu ve gelişmesi Konu ile ilgili ders notları
10 Bitki büyüme düzenleyicilerin uygulama teknolojileri konusunda bilgi edinir. Konu ile ilgili ders notları
11 Bitki besin elementleri ve alınımı Konu ile ilgili ders notları
12 Organik ve inorganik bileşikler Konu ile ilgili ders notları
13 Anaç- kalem ilişkileri Konu ile ilgili ders notları
14 Biotik ve abiotik stres faktörleri Konu ile ilgili ders notları
15 Biotik ve abiotik stres faktörleri Konu ile ilgili ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar