DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Verimliliği BBT   357 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hayriye İBRİKÇİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYRİYE İBRİKÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprak verimliliğini bitkisel üretim ve sürdürülebilir tarım açısından öğrenmek, verimliliği etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak özelliklerini incelemek ve verimlilik ile ilişkilendirmek, toprak vermliliğini arttıcı faktörleri değerlendirmek ve çiftçi düzeyinde uygulama yollarını araştırmaktır
Dersin İçeriği
Bu derste tüm fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak özellikleri detayları ile incelenir, bu özellikler bitkisel üretim ve sürdürülebilir tarım ile ilişkilendirilir; toprak verimliliği çevre ilişkiler, tartışılır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel toprak verimliliğini toprak-bitki ilişkileri açısından inceler
2) Toprak verimliliğini ve sürdürülebilirliğini tarımsal açıdan öğretir
3) Gübreleme açısından toprak verimliliği ile ilgili toprak özelliklerini öğretir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak verimliliğini tanımlamak ve bitkisel üretim ve sürdürülebilirlik açısından önemini tartışmak. Verimliliği etkileyen toprak, bitki ve iklim faktörlerini detayları ile tartışmak
2 Verimliliği etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri tartışmak. Toprak tekstürünü ve özellikle kil yapısını verimlilik açısından değerlendirmek Konuları çalışma Anlatım
3 Katyon değişim kapasitesi, anyon değişim kapasitesi ve baz doygunluğunu toprak verimliliği açısından değerlendirmek Konuları çalışma Anlatım
4 Toprak asitliği ve alkaliliği, toprak pHsını verimlilik açısından değerlendirmek, topraktaki makro ve mikroelement çözünürlüklerini pH ile ilişkilendirmek Konuları çalışma Anlatım
5 Toprak verimliliği açısından organik maddenin incelenmesi, dönüşüm mekanizmalarının öğrenilmesi. Konuları çalışma Anlatım
6 Toprak çözeltisi, toprak nemi, bitki besin elementi çözünürlükleri, intensite ve kantite faktörlerinin toprak verimliliği açısından değerlendirilmesi, Konuları çalışma Anlatım
7 Bitki besin elementlerinin toprakta taşınma mekanizmaları Konuları çalışma Anlatım
8 Ara Sınav Konuları çalışma Anlatım
9 Toprakta fosfor döngüsü Konuları çalışma Anlatım
10 Fosfor dinamikleri Ön çalışma Yazılı Sınav
11 Toprakta potasyum, magnezyum ve kalsiyum döngüsü Konuları çalışma Anlatım
12 Toprakta mikroelementler ve yarayışlılıkları Konuları çalışma Anlatım
13 Toprakta mikroelementler ve yarayışlılıkları Konuları çalışma Anlatım
14 Verimlilik ve gübre ilişkileri Konuları çalışma Anlatım
15 Çevre kiriliği ve toprak verimliliğinin korunması Konuları çalışma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm konu ve materaylleri çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar