DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal İşletmecilik TEP   380 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Arzu SEÇER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiARZU SEÇER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal işletmecilikle ilgili temel kavramların öğretilmesi; ülkemizde tarım işletmelerinin genel durumunun ve başlıca sınıflandırma şekillerinin açıklanması; tarım işletmelerini diğer sektör işletmelerinden ayıran özelliklerin bilinmesi; tarım işletmelerinde uzmanlaşma ve çeşitlendirmenin avantaj ve dezavantajlarının açıklanması; işletme kayıtları, envanter, bilanço ve sermaye konularında temel bilgilerin verilmesi; değerleme yöntemleri, maliyet hesapları ve işletme faaliyet sonuçları ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgilerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
İşletme Ekonomisi ve Tarımsal İşletmecilik Kavramları; Tarım İşletmelerinin Sınıflandırılması ve Ülkemizde Durum; Tarım İşletmelerinin Özellikleri ve Diğer İşletmelerle Farklı Yönleri Teşebbüslerin Seçimi ve Kombinasyonu; Tarım İşletmelerinin Çalışmalarını Etkileyen Faktörler; İşletme Kayıtları, Envanter Hazırlama, Tarım İşletmelerinin Sermaye Yapısı; Değerleme Yöntemleri; Amortisman Hesaplama Yöntemleri; Tarımsal Üretimde Maliyetler; İşletme Faaliyet Sonuçları; Risk ve Belirsizlik; Tarım İşletmelerinin Planlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal işletmecilik kavramını bilir, diğer sektörlerdeki işletmelerle ayırımını yapabilir
2) Tarımda uzmanlaşma ve çeşitlendirmenin gerekliliklerini bilir ve işletme planlaması kararlarında bunları kullanır
3) Tek ve çok yıllık bitkiler ile hayvansal üretimde maliyet hesabı konusunda temel yaklaşımları bilir ve bunları sayısal bir örnekle uygulayabilir
4) Tarımda risk ve belirsizliğin nedenlerini, riski azaltmak için yapılması gerekenleri bilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletme Ekonomisi ve Tarımsal İşletmecilik Kavramları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
2 Tarım İşletmelerinin Sınıflandırılması ve Ülkemizde Durum Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
3 Tarım İşletmelerinin Özellikleri ve Diğer İşletmelerle Farklı Yönleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Teşebbüslerin Seçimi ve Kombinasyonu Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
5 Tarım İşletmelerinin Çalışmalarını Etkileyen Faktörler - Uzmanlaşma - Çeşitlendirme Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
6 İşletme Kayıtları, Envanter Hazırlama, Tarım İşletmelerinin Sermaye Yapısı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 1.Vize sınavı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
8 Değerleme Yöntemleri - Maliyet Bedeli Yöntemi - Pazar Değeri Yöntemi - Hasıla Değeri (Kapitalleştirme) Yöntemi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Amortisman Hesaplama Yöntemleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
10 Tarımsal Üretimde Maliyetler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 İşletme Faaliyet Sonuçları - Gayrisafi Hasıla ve Gayrisafi Üretim Değeri - İşletme ve Üretim Masrafları - Saf Hasıla ve Brüt Kar - Tarımsal Gelir - Rantabilite Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
12 2.Vize sınavı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
13 Risk ve Belirsizlik - Risk ve Belirsizlik Kaynakları- Risk Davranışları - Beklentiler ve Değişkenlik -Risk Altında Karar Alma Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
14 Tarım İşletmelerinin Planlanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
15 Genel Tekrar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
16-17 Final Sınavı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar