DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Ekonomisi TEP   385 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuna ALEMDAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUNA ALEMDAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Projelerin ekonomik açıdan yapılabilirliklerinin, alternatif projelerin karşılaştırılarak en uygununun seçilmesinde yararlanılabilecek tekniklerin tanıtılması
Dersin İçeriği
Paranın zaman değeri kavramı, nakit akış diyagramları, ekonomik eşdeğerlik, farklı türden proje giderleriyle ilgili kavramlar, düzenli ve düzensiz gelir ve gider akışları, alternatif projelerin karşılaştırılmasında Net Bugünkü Değer, Yıllık Eşdeğer, İç Karlılık, Fayda-Masraf Oranı gibi tekniklerin kullanılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Paranın zaman değerini tanımlayabilir ve örnekler verebilir, nakit akış diyagramları çizebilir.
2) Enflasyon, amortisman, fiyat değişiklikleri vb faktörlerin yatırımlar üzerindeki etkilerini analiz edebilir.
3) Net Bugünkü Değer, Fayda-Masraf Analizi, İç Karlılık, Geri Ödeme Süresi içinde olmak üzere farklı tekniklerden yararlanarak farklı yatırımları analiz edebilir, karşılaştırabilir ve karar alabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mühendislik ekonomisinin amaçları ve temel prensipleri; paranın zaman değeri; basit ve bileşik faiz; nakit akış diyagramları; Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
2 Ekonomik Eşdeğerlik; Formüller; Examples Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
3 Düzenli ve Düzensiz Nakit Akış Serileri; Tek Ödemeli Seriler; Düzenli Ödemeli Seriler Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
4 Üniform, aritmetik ve geometrik seriler Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
5 Nominal ve Effektif Faiz Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
6 Amortisman Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
7 Bugünkü ve Gelecek Değer Analizleri, Iskontolandırma Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav
9 Ara Sınav Tüm ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
10 Geri Ödeme Süresi Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
11 Yıllık Eşdeğer Analizi Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
12 Sahip Olma Giderleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
13 Fiyat Endeksleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
14 Fayda-Masraf Analizi Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
15 İç Karlılık Hesabı Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notları ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar