DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Fizik 2 TYP   104 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şadi YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiŞADİ YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrik ve manyetizma konularının algılanıp öğrenciler tarafından günlük yaşamı açıklayacak düzeyde bilgi sahibi olunmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Elektrik Yükü ve elektrik Alanı. Gauss Yasası. Elektrik Potansiyeli. Sığa ve Dielektrik. Elektrik Akımı ve Direnç. Doğru Akım Devreleri. Manyetizma. Manyetik alan Kaynakları. Elektromanyetik İndüksiyon ve Faraday yasası. İndüklem ve Alternatif Akım Devreleri. Elektromanyetik Dalgalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik ve manyetizma konularını açıklar
2) Günlük yaşamı öğrendikleri doğrultusunda yorumlar
3) Kendi alanında karşılaşılan sorunları bilgilerini kullanarak çözer.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 elektrik yükü ve alanı Düz anlatım, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Gauss yasası Düz anlatım, tartışma
3 Gauss Yasasının Uygulamalar Düz anlatım, tartışma
4 Elektrik potansiyeli Düz anlatım, tartışma
5 kapasite ve dielektrikler Düz anlatım, tartışma
6 Elektrik Akımı ve Direnç Düz anlatım, tartışma
7 Problem Çözümü Düz anlatım, tartışma
8 Ara Sınav sınav
9 dc devreleri Düz anlatım, tartışma
10 Manyetizma Düz anlatım, tartışma
11 Manyetik alan Kaynaklar Düz anlatım, tartışma
12 Elektromanyetik İndüksiyon ve Faraday yasası Düz anlatım, tartışma
13 İndüklem ve Alternatif Akım Devreleri Düz anlatım, tartışma
14 Elektromanyetik dalgalar Düz anlatım, tartışma
15 Final sınavı Final sınavı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar