DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik 2 TYP   108 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zerrin Gül ESMERLİGİL
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fonksiyonlar, Fonksiyonların değişim oranları, limit, cebirsel fonksiyonların türevleri, türevin uygulamları, transcendantal fonksiyolar, hiperbolik fonksiyonlar, integrasyona giriş
Dersin İçeriği
Temel matematiği Ziraat Fakültesi öğrencilerine kavratmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayıları ve fonksiyonları tanıyabilme ve sınıflandırabilmek.
2) Limit ve türevi tanımlayabilme ve ifade edebilmek.
3) Türevi uygulamaları ile ilişkilendirebilme ve uygulama problemlerin hesaplayabilmek.
4) Fonksiyonların ekstremum değerlerini bulur
5) Fonksiyonların grafiğini çizer
6) Taylor serisini ve uygulama alanlarını bilir
7) LHospital kuralını gerektiği yerde uygular
8) Doğal Logaritma ve üstel fonksiyonları öğrenir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar, Reel Sayılar, Sayı Ekseni, Aralıklar, Eşitsizlikler Ders kitabındaki ilgili konular
2 Fonksiyonlar , Bileşke, Ters Fonksiyonlar ve Fonksiyonların Grafikler Ders kitabındaki ilgili konular
3 Trigonometrik Fonksiyonlar Ders kitabındaki ilgili konular
4 Limit Tanımı ve Hesabı, Limit Teoremleri, Sonsuz Limitler, Belirsizlikler Ders kitabındaki ilgili konular
5 Süreklilik, Süreksizlik ve Tipleri Ders kitabındaki ilgili konular
6 Türev ve Türev Alma Kuralları Ders kitabındaki ilgili konular
7 Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri Ders kitabındaki ilgili konular
8 Ara Sınav Ara sınav
9 Artmalar ve Diferansiyeller Ders kitabındaki ilgili konular
10 Fonksiyonların Ekstremum Değerler Ders kitabındaki ilgili konular
11 Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi Ders kitabındaki ilgili konular
12 Belirsiz Şekiller ve Hopital Kuralı, Kalanlı Taylor Teoremi ve Uygulamaları Ders kitabındaki ilgili konular
13 Ters Fonksiyonlar ve Türevler Ders kitabındaki ilgili konular
14 Doğal Logaritmalar, Üstel Fonksiyonlar ve Türevleri Ders kitabındaki ilgili konular
15 Doğal Logarimtalar, Üstel Fonksiyonlar ve Türevleri Ders kitabındaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar