DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce I   2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sevgi ÇÜRÜK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SEVGİ ÇÜRÜK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Make students understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Introduce him/herself and others and ask and answer questions such as where he/she lives people he/she knows. Interact in a simple way if the other person speaks slowly and clearly.
Dersin İçeriği
Can understand sentences ad frequently used expressions related to areas of immediate relevance (e.g basic personel and family information). Can exchange information on familiar and routine matters. Can understand the main points of a text related to everyday life. Can produce simple connected text on topics of personel interest. Can describe his/her bacground in simple terms. Can give ideas, reasons and explanations for opinions and plans. Can deal with situations in an area where the landuage is spoken.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Can exchange information on familiar and routine matters
2) Can understand the main points of a text related to everyday life
3) Can produce simple connected text on topics of personel interest
4) Can describe his/her bacground in simple terms
5) Can give ideas, reasons and explanations for opinions and plans
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Introducing yourself-plurals-what is /are-to be questions-nationalities and countries Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
2 Possessive (s) and adjectives-present simple-Describing a special/typical day Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Gösteri
3 Present simple questions and negatives-adjectives-verbs-nouns Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Talking about a holiday- a, an, any, some Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Talking about possessions-have/has got Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Talking about sports you like/hate-verb -ing Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Benzetim
7 Asking for information in a shop- there is /are a, an, any, some Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
8 Midterm test (visa) Ders Notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Prepositions of place-telling where things are- present continuous for now Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Gösteri
Grup Çalışması
10 Prepositions of place-telling where things are- present continuous for now Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Beyin Fırtınası
11 Making requests-ordering food and drinks in a cafe-can for ability Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Gösteri
Grup Çalışması
Örnek Olay
12 Past simple of be and regular verbs-discussion what you did last week Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
Ödev
13 Past simple irregular verbs Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
14 İnterviewing your partner and writing an article Ders Notları ve referans kitaplar Benzetim
Altı Şapka
Deney / Laboratuvar
15 General review Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Altı Şapka
Problem Çözme
16-17 final exam Ders Notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar