DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce 2   2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sevgi ÇÜRÜK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SEVGİ ÇÜRÜK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Make students understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Introduce him/herself and others and ask and answer questions such as where he/she lives people he/she knows. Interact in a simple way if the other person speaks slowly and clearly.
Dersin İçeriği
Can understand sentences ad frequently used expressions related to areas of immediate relevance (e.g basic personel and family information). Can exchange information on familiar and routine matters. Can understand the main points of a text related to everyday life. Can produce simple connected text on topics of personel interest. Can describe his/her bacground in simple terms. Can give ideas, reasons and explanations for opinions and plans. Can deal with situations in an area where the landuage is spoken.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Can understand sentences and frequently used exareas of immediate relevance (e.g basic personel and family information)pressions related to
2) Can exchange information on familiar and routine matters
3) Can understand the main points of a text related to everyday life
4) Can produce simple connected text on topics of personel interest
5) Can describe his/her background in simple terms
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 sking for an giving measurements. Ouestions with How adjective Ders Notları ve referans kitaplar
2 Talking about food you like. Expressions of quantity. Ders Notları ve referans kitaplar
3 Going to for future plans Ders Notları ve referans kitaplar
4 Asking and giving directions. Prepostions of movement. Ders Notları ve referans kitaplar
5 Describing climate and lifestyle. Linking words: because-so-alhough-but Ders Notları ve referans kitaplar
6 Talking about memorable times. Time prepositions:in-on-at Ders Notları ve referans kitaplar
7 Asking for things and giving a response. Permisson and requests Ders Notları ve referans kitaplar
8 Midterm test (visa) Ders Notları ve referans kitaplar
9 Comparing places in your country. Comparatives and superlatives Ders Notları ve referans kitaplar
10 Talkng about leaving messages. Giving advise to visitors Ders Notları ve referans kitaplar
11 Making suggestions for social arrangements Ders Notları ve referans kitaplar
12 Talking about movies. Say and tell Ders Notları ve referans kitaplar
13 Ordering food and drink in a restaurant. would like-like-would prefer-prefer Ders Notları ve referans kitaplar
14 Present Perfect for experience. Have to-dont have to Ders Notları ve referans kitaplar
15 Repetition Ders Notları ve referans kitaplar
16-17 Final Exam Ders Notları ve referans kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar