DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İklim Bilgisi TYP   121 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bülent ÖZEKİCİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.BÜLENT ÖZEKİCİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İklimi oluşturan sıcaklık, yağış, nem, rüzgar vb. tüm parametreleri derinlemesine incelemek
Dersin İçeriği
Meteoroloji, Atmosfer, Enerji, Isı ve Sıcaklık, Buharlaşma, Nem, Yoğunlaşma, Yağış, Hava Basıncı, Rüzgarlar, Hava Kütleleri, Cepheler, Küresel İklim, Tarım ve Meteoroloji

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci iklim verilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan ön bilgileri bilir duruma gelecektir.
2) İklim bilgisi konusu ile ilgili okuduğu bilimsel makaleleri daha kolay anlayabilir ve sonuçlarını yorumlayabilir düzeye gelebilecektir.
3) Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
4) Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
5) Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 METEOROLOJİ: Meteorolojinin Tanımı ve Tarihi; Meteorolojinin Alt Dalları; Meteorolojik Gözlemler Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 ATMOSFER: Atmosferin Bileşimi ve Katmanları Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 ENERJİ, SICAKLIK ve ISI: Sıcaklık ve Isı; Isı İletimi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 ENERJİ, SICAKLIK ve ISI: Isı Dengesi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 GÜNLÜK ve MEVSİMLİK SICAKLIK: Mevsimlerin Oluşması; Günlük Sıcaklık Değişimleri Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
6 GÜNLÜK ve MEVSİMLİK SICAKLIK: Sıcaklığı Etkileyen Etmenler; Hava Sıcaklığı ve Hissedilen Sıcaklık; Sıcaklığın Ölçülmesi ve Termometreler Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
7 BUHARLAŞMA ve NEM: Buharlaşma; Nem Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 YOĞUNLAŞMA: Çiğ; Sis ve Pus; Bulutlar Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
9 YAĞIŞ: Yağışın Oluşumu ve Tipleri; Yağışı Etkileyen Etmenler; Yağış Biçimleri; Yağışın Şiddeti ve Sıklığı; Kuraklık ve İfadesi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 YAĞIŞ: Yağışın Oluşumu ve Tipleri; Yağışı Etkileyen Etmenler; Yağış Biçimleri; Yağışın Şiddeti ve Sıklığı; Kuraklık ve İfadesi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Ara Sınav Ders notlarının incelenmesi Yazılı Sınav
12 HAVA BASINCI ve RÜZGARLAR: Atmosferin Basıncı ve Ölçümü; İzobar Haritaları ve Basınç Merkezleri; Rüzgar Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Problem Çözme
13 HAVA KÜTLELERİ, CEPHELER ve HAVA TAHMİNİ: Hava Kütleleri; Cepheler; Hava Tahminlerinin Yapılması Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Gösteri
Proje Temelli Öğrenme
14 KÜRESEL İKLİM: İklim Türleri; İklim Değişmesi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Proje Temelli Öğrenme
15 TARIM VE METEOROLOJİ: İklim Etmenleri; İklim Etmenleri ve Erozyon; İklim ve Bitki; Fenolojik Gözlemler; Sıcaklık ve Bitki Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Bitirme Sınavı Ders notlarının incelenmesi Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar