DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Difernsiyel Denklemler TYP   201 3 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zerrin Gül ESMERLİGİL
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İklimi oluşturan sıcaklık, yağış, nem, rüzgar vb. tüm parametreleri derinlemesine incelemek
Dersin İçeriği
Meteoroloji, Atmosfer, Enerji, Isı ve Sıcaklık, Buharlaşma, Nem, Yoğunlaşma, Yağış, Hava Basıncı, Rüzgarlar, Hava Kütleleri, Cepheler, Küresel İklim, Tarım ve Meteoroloji

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci Diferansiyel denklemin tanımı ve sınıflandırmasını yapabilir.
2) Verilen bir bağıntıdan keyfi sabitleri yok ederek bir diferansiyel denklem elde edebilir.
3) Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin genel tiplerini tanıyabilir ve genel çözümlerini bulabilir.
4) Yüksek mertebeden Lineer Diferansiyel denlemlerin temel teorisini bilir.
5) Sabit Katsayılı homogen olan ve homogen olmayan Lineer Diferansiyel denklemlerin genel çözümlerini bulabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diferansiyel Denklemlerin Tanımı ve sınıflandırılması Ders Notları Anlatım
Gösteri
2 Başlangıç ve sınır değer problemleri Ders Notları Anlatım
Gösteri
3 Diferansiyel denklemlerin elde edilmesi Ders Notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Tam Diferansiyel denklemler ve İntegral Çarpanı Ders Notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
5 Ayrılabilen Diferansiyel denklemler Ders Notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Örnek Olay
6 Homogen Diferansiyel denklemler Ders Notları Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
7 Lineer ve Bernouilli Diferansiyel Denklemler Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
8 Ara sınav Ders Notları Yazılı Sınav
9 Lineer Denklemlerin Temel teorisi Ders Notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
10 Sabit Katsayılı Homogen denklemler Ders Notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Sabit Katsayılı Homogen olmayan denklemler Ders Notları Anlatım
Gösteri
Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
12 Belirsiz Katsayılar Yöntemi Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 Parametrelerin değişimi Yöntemi Ders Notları Anlatım
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
14 Cauchy Euler Denklemi Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 Laplace transformation Ders Notları Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
16-17 Final Sınavı Ders Notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar