DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Termodinamik TYP   203 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yılmaz YILDIZ
Dersi Verenler
Prof.Dr.YILMAZ YILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Termodinamik enerji ile ilgili bir bilim dalıdır. Genel olarak konusu, ısı ve enerjinin diğer bir çeşidi ile iş arasındaki ilişkileri inceler. Bu dersin amacı, öğrencilere termodinamik yasalar, ideal gazlar ve ideal gaz işlemleri (Psikrometri), nemli havanın özellikleri ve nemli hava işlemleri, gazların sıkıştırılması (Kompresörler), gaz güç çevrimleri, buhar güç çevrimleri, soğutma çevrimleri konularında temel bilgiler kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Giriş (Termodinamik sistem, termodinamik işlem, ısı ve iş, termodinamik denge), ideal gazların özellikleri ve ideal gaz eşitliği, gerçek gazlar, termodinamik yasalar (Birinci ve ikinci yasa), ideal gaz işlemleri, nemli hava ve nemli hava işlemleri, kompresörler, gaz güç çevrimleri, buhar güç çevrimleri, soğutma çevrimleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Termodinamik sistem, termodinamik işlem, ısı, iş ve termodinamik denge konularını öğrenir.
2) Termodinamik yasaları (Birinci ve ikinci yasa) öğrenir.
3) İdeal gaz işlemlerini öğrenir.
4) Su buharı ve buhar işlemlerini öğrenir.
5) Nemli hava ve nemli hava işlemlerini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, termodinamik tanımlamalar. Önerilen kitablardan bilgi edinme. Anlatım
2 Termodinamiğin I. yasası, iç enerji ve entalpi. Önerilen kitablardan bilgi edinme. Anlatım
3 Termodinamiğin II. yasası, Carnot kuramı ve entropi. Önerilen kitablardan bilgi edinme. Anlatım
4 İdeal gazlar ve ideal gaz işlemleri. Önerilen kitablardan bilgi edinme. Anlatım
5 İdeal gaz işlemleri ile ilgili örnek problem çözümü. Önerilen kitaplardan örnek problemleri incelme. Anlatım
6 İdeal gaz işlemleri ile ilgili örnek problem çözümü. Önerilen kitaplardan örnek problemleri inceleme. Problem Çözme
7 Gerçek gazlar, gazların sıkıştırılması ve kompresörler. Önerilen kitablardan bilgi edinme. Anlatım
8 Ara Sınav Önerilen kitablardan bilgi edinme. Yazılı Sınav
9 Su buharı ve buhar işlemleri. Önerilen kitablardan bilgi edinme. Anlatım
10 Psikrometri (Psikrometrik tablo ve grafikler). Önerilen kitablardan bilgi edinme. Anlatım
11 Temel psikrometrik işlemler konusunda örnek problem çözümü. Önerilen kitaplardan örnek problemleri inceleme. Problem Çözme
12 Gaz güç çevrimleri. Önerilen kitablardan bilgi edinme. Anlatım
13 Buhar güç çevrimleri. Önerilen kitablardan bilgi edinme. Anlatım
14 Ters ısı çevrimleri-soğutma. Önerilen kitablardan bilgi edinme. Anlatım
15 Güç çevrimleri kosunda örnek problem çözümü. Önerilen kitaplardan örnek problemleri inceleme. Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önerilen kitablardan bilgi edinme. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar