DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Koruma TYP   204 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz KAZAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.CENGİZ KAZAK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.YEŞİM AYSAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kültür bitkilerinde, hastalık oluşturan abiyotik ve biyotik etmenleri (fungus, bakteri, fitoplazma, spiroplazma, virüs ve viroid) öğrenir, bunların bitkide oluşturduğu belirtileri tanıtır, paraziter yabancı otları öğrenir, bunlarla mücadele yöntemleri hakkında genel bilgiler kazanır. Zararlı tanımını, böcekleri, bunları diğer arthropodlardan ayırmayı, böceklerin genel morfolojisini ve başkalaşımını öğretmek. Ekonomik anlamda zarar yapan önemli böcek takımları ve bazı önemli familyalar hakkında bilgi vermek. Böceklerin mücadelesinde kullanılan yöntemleri ayrıntılı olarak anlatmak
Dersin İçeriği
Böceklerin tarımda önemi, böcek morfolojisi, böcek başkalaşımı, tarımsal üretimde önemli böcek takımları, böcekler ile savaşta kullanılan yöntemler Hastalılara neden olan mikroorganizmalar, bunların neden olduğu hastalık belirtileri, bu hastalıklarla mücadele yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Entomoloji hakkındaki bazı temel bilgi ve kavramları öğrenir.
2) Böceklerin morfolojisini, üreme, gelişme ve başkalaşımını anlar.
3) Böcekler ile savaşta kullanılan mücadele yöntemleri hakkında genel bilgileri kavrar
4) Bitki hastalıkları hakkındaki bazı temel bilgi ve kavramları öğrenir
5) Hastalık etmenlerinin bitkilerdeki belirtisi, yaşam döngüleri ve mücadele stratejilerini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki Koruma nedir Çalışma Konuları nelerdir, Zararlı Tanımı, Zararlılar ile Savaşın Önemi ve Tarihçesi, Bitkilerde Zarar Oluşturan Etmenler Ödevlerin verilmesi 1. Ders Notu (Entomoloji) Sayfa: 1-8 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Böceklerde Üreme, Böceklerde Gelişme, Başkalaşım, Larva ve Pupa Tipleri 1. Ders Notu (Entomoloji) Sayfa: 8-12 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Bitki Koruma Açısından Önemli Böcek Takımlarının Tanınması ve Kültür Bitkilerinde Zararlı Olan Önemli Türler 1. Ders Notu (Entomoloji) Sayfa:13-19 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Akarlar, Nematodlar, Salyangoz ve Diğer Zararlılar 1. Ders Notu (Entomoloji) Sayfa:20-27 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bitki Zararlılarına Karşı Savaş Yöntemleri, Yasal, Kültürel, Fiziksel, Biyoteknik Savaş 1. Ders Notu (Entomoloji) Sayfa:30-44 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Kimyasal Savaş, Biyolojik Savaş, Tüm Savaş -1 1. Ders Notu (Entomoloji) Sayfa:45-51 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kimyasal Savaş, Biyolojik Savaş, Tüm Savaş - 2 Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav 2. Ders Notu (Fitopatoloji) Yazılı Sınav
9 Bitkilerde hastalık yapan canlı ve cansız etmenler (Etiyoloji) 2. Ders Notu (Fitopatoloji) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Paraziter hastalık döngüsü ve dönemleri 2. Ders Notu (Fitopatoloji) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Bitkilerde hastalık yapan virüs ve viroidlerin genel özellikleri, simptomları ve mücadele yöntemleri 2. Ders Notu (Fitopatoloji) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Bitkilerde hastalık yapan prokaryotların (bakteri, fitoplazma, spiroplazma) genel özellikleri, simptomları ve mücadele yöntemleri 2. Ders Notu (Fitopatoloji) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Bitkilerde hastalık yapan fungusların genel özellikleri, simptomları ve mücadele yöntemleri 2. Ders Notu (Fitopatoloji) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Yabancı otlar, genel özellikleri ve mücadele yöntemleri 2. Ders Notu (Fitopatoloji) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Ödevlerin sunumu tartışılması Kaynak kitaplardan ve internetten ödev hazırlamak Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar