DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Fiziği TYP   210 4 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Alkhan SARIYEV
Dersi Verenler
Prof.ALKHAN SARIYEV1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel toprak fiziksel özelleiklerinin belirlenmesi, Toprak bünyesi ve Yapısı, Gözenklilik, Toprak suyu ve Toprak sıcaklığı, Havalanma konularının fiziksel verimlilik üzerinde etkilerini bilmektir.
Dersin İçeriği
Gözenekli Toprak Ortamı; Toprak bünyesi ve yapısı; Toprak su içeriği ve çeşitleri, potansiyeli, yarayışlılığı ve toprak su karakteristik eğrisi; Hidrolik iletkenlik, Toprakta suyun akımı, infiltirasyon; Toprak sıcaklığı ve toprakta ısı akımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel toprak fiziksel özelliklerinin fiziksel verimlilik üzerindeki etkilerini belirlemek
2) Toprak Su içeriği konularını anlatmak
3) Toprak sıcaklığı konularını anlatmak
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak gözenekliliği;Topraklarda gözeneklerin sınıflandırılması; Topraklarda gözenek ölçümü; Toprak hacim ağırlığı Temel Toprak Bilgisi olmalı
2 Toprak bünyeyesi; Bünya analiz yöntemleri; Toprak yapısı; Toprak yapısının sınıflandırılması; Agregatların oluşumu (gelişimi) ve dayanıklılığı; Toprakta yapısal analiz ve ölçümü. Temel Toprak Bilgisi olmalı
3 Toprak su içeriği; Kütle esasına göre ölçüm; Hacim esasına göre su içeriği; Eşdeğer su derinliği; Doygunluk derecesi; Toprak su içeriğine ilişkin dönüşüm formülleri. Temel Toprak Bilgisi olmalı
4 Toprak su içeriğinin gravimetrik yöntemle ölçülmesi; Toprak su içeriğinin dolaylı olarak ölçülmesinde kullanılan yöntemler. PROBLEMLER Temel Toprak Bilgisi olmalı
5 Toprak suyu enerjisi ve ölçümü; Kapilerite; Toprak suyu potansiyeli/enerjisi ölçüm birimleri Temel Toprak Bilgisi olmalı
6 Suya doygun koşulardaki hareket; Darcy yasaı; Suya doymamış koşullardaki hareket Temel Toprak Bilgisi olmalı
7 Toprak suyu matriks yükünün ölçümü, tansiyometreler; Toprak suyu karakteristik eğrisi; Suyun toprakta tutulması; Bitkiye yararlı su. Temel Toprak Bilgisi olmalı
8 Ara Sınav Temel Toprak Bilgisi olmalı
9 Serbest drenaj yöntemi ile hidrolik iletkenlik ölçümü; Suya doygun koşullarda hidrolik iletkenlik (geçirgenlik) ölçümü; Sabit su yükü altında geçirgenlik ölçümü; Değişken su yükü altında toprak geçirgenliğinin ölçümü. Temel Toprak Bilgisi olmalı
10 Toprak içinde O2/CO2 hareketi, karışması ve nedenleri; Gaz difüzyonu ve temel kavramlar ; Toprakta gaz difüzyonu Temel Toprak Bilgisi olmalı
11 Toprakta tuz hareketinin matematiksel tanımı; Karışmalı yıkama; Yıkama denemeleri, temel kavramlar; Kılcal borularda yıkanma Temel Toprak Bilgisi olmalı
12 Toprakta ısı hareketine ilişkin genel tanımlar; Kondüksiyonla ısı iletiminin matematiksel tanımı Temel Toprak Bilgisi olmalı
13 Toprak sıcaklığının Sin fonksiyonu ile kestirimi ; Isı iletimi denkleminin Sin eğrisi çözümü . Temel Toprak Bilgisi olmalı
14 Toprak termal özelliklerinin belirlenmesi Temel Toprak Bilgisi olmalı
15 Toprakların Fiziksel Verimlilik Bakımdan değerlendirilmesi Temel Toprak Bilgisi olmalı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Temel Toprak Bilgisi olmalı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar