DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Bitkileri TYP   211 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Adem Emin ANLARSAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.ADEM EMİN ANLARSAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FARUK TOKLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ÖZGÜL GÖRMÜŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarla bitkilerinin önemi, vejetatif ve generatif özellikleri, adaptasyonu ve yetiştiriciliğini öğrenir.
Dersin İçeriği
1. Tarla bitkilerinin önemi, tanıtımı ve yetiştiriciliğine ilişkin konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı iklim bölgelerine uygun tarla bitkileri ve yetiştiriciliği
2) Pazar ekonomisine uygun tarla ürünü elde edilmesi.
3) Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanır.
4) Farklı ekolojik koşullar için bitki türü veya çeşit önerebilir.
5) Farklı tarla bitkilerinin tarımın öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Serin iklim tahıllarını oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi ve adaptasyon istekleri. Kaynak kitap ve notlardan hazırlanmak Anlatım
Tartışma
2 Serin iklim tahıllarında büyüme gelişme özellikleri ve morfolojik özellikleri ve yetiştirme tekniklerinin anlatımı. Kaynak kitap ve notlardan hazırlanmak Anlatım
Tartışma
3 Sıcak iklim tahıllarını oluşturan bitki türlerinin sistematiği, adaptasyon istekleri ve ekonomik önemi, Kaynak kitap ve notlardan hazırlanmak Anlatım
Tartışma
4 Sıcak iklim tahıllarını oluşturan bitki türlerinin ve yetiştirme teknikleri büyüme gelişme özellikleri ve morfolojik özelliklerinin anlatımı. Kaynak kitap ve notlardan hazırlanmak Anlatım
Tartışma
5 Lif bitkilerini oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi ve adaptasyon istekleri. Kaynak kitap ve notlardan hazırlanmak Anlatım
Tartışma
6 Yağ bitkilerini oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi, adaptasyon istekleri ve yetiştirme tekniklerinin tanıtımı Kaynak kitap ve notlardan hazırlanmak Anlatım
Tartışma
7 Nişasta ve şeker bitkilerini oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi ve adaptasyon istekleri ve yetiştirme tekniklerinin tanıtımı Kaynak kitap ve notlardan hazırlanmak Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynak kitap ve notlardan hazırlanmak Anlatım
Tartışma
9 ARA SINAVI Önceki konulardan hazırlanmak Yazılı Sınav
10 Tütün ve keyf bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi, adaptasyon istekleri ve yetiştirme tekniklerinin tanıtımı. Kaynak kitap ve notlardan hazırlanmak Anlatım
Tartışma
11 Yemeklik Tane baklagillerin Ekonomik Önemi, Sistematiği. Kaynak kitap ve notlardan hazırlanmak Anlatım
Tartışma
12 Yemeklik dane baklagillerin Adaptasyon İstekleri, yetiştirme tekniklerinin tanıtımı. Kaynak kitap ve notlardan hazırlanmak Anlatım
Tartışma
13 Baklagil yembitkilerinin önemi, sistamatiği,bitkisel özellikleri, adaptasyonu, yetiştirme tekniği. Kaynak kitap ve notlardan hazırlanmak Anlatım
Tartışma
14 Baklagil yembitkilerinin önemi, sistamatiği,bitkisel özellikleri, adaptasyonu, yetiştirme tekniği. Kaynak kitap ve notlardan hazırlanmak Anlatım
Tartışma
15 Buğdaygil yembitkilerinin önemi, sistamatiği, bitkisel özellikleri, adaptasyonu, yetiştirme tekniği. Kaynak kitap ve notlardan hazırlanmak Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki konulardan hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar