DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri TYP   216 4 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Bilge YILMAZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.TURGUT YEŞİLOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe Bitkilerini tanımayı, temel kavramları, çoğaltmayı, yetiştirmeyi, hasat etmeyi ve depolamayı öğrenir
Dersin İçeriği
Bahçe Bitkilerinin tanımı ve sınıflandırılması, ekonomik önemi, biyolojik özellikleri, fizyoloji, çoğaltma yöntemleri, bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletilmesi, meyve bahçesi, sebze ve bağlarda yıllık bakım işlemleri, Bahçe Bitkileri ürünlerinin muhafazası ve pazarlanması ile Bahçe Bitkileri tarımında büyümeyi düzenleyicilerin yararlanma olanaklarının bilinmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bahçe Bitkilerinin tanımı ve sınıflandırılmasını öğrenir
2) Bahçe Bitkilerinin dünya ve Türkiye ekonomisindeki önemi ve yerini tartışır
3) Bahçe Bitkilerinin biyolojik özelliklerini ve fizyolojisini tanımlar
4) Bahçe Bitkilerinin ekolojik isteklerini öğrenir
5) Bahçe Bitkilerinde çoğaltma yöntemlerini tartışır
6) Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve yıllık bakım işlemlerini tanımlar
7) Bahçe Bitkileri ürünlerinin muhafazası ve pazarlanmasını tartışır
8) Bahçe Bitkilerinde büyümeyi düzenleyicilerin yararlanma olanaklarını kavrar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bahçe Bitkilerinin tanımı ve sınıflandırılması Bahçe Bitkilerinin tanımı Bahçe Bitkilerinin sınıflandırılması - Meyve türlerinin sınıflandırılması - Sebze türlerinin sınıflandırılması Bahçe Bitkileri ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
2 Bahçe Bitkilerinin Dünya ve Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi Bahçe Bitkileri ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
3 Bahçe Bitkilerinin biyolojik özellikleri Bahçe Bitkileri ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
4 Bahçe Bitkilerinin ekolojik istekleri Bahçe Bitkilerinin iklim istekleri Bahçe Bitkilerinin toprak istekleri Bahçe Bitkileri ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
5 Bahçe Bitkilerinin özel iklim istekleri Sebze türlerinin iklim istekleri Meyve türlerinin iklim istekleri Bahçe Bitkileri ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
6 Bahçe Bitkilerinin toprak istekleri Toprak tipleri, toprak derinliği, toprak taban suyu, toprak reaksiyonu ve tuzluluğu ve toprak yorgunluğu Bahçe Bitkileri ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
7 Bahçe Bitkilerinin fizyolojisi Bahçe Bitkileri ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Bağ bahçe tesisi kurabilme ve işletilmesi Bahçe Bitkileri ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
10 Sera tesisi kurabilme ve işletilmesi Bahçe Bitkileri ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
11 Bahçe bitkilerinde yıllık bakım işlemleri Meyve bahçesi ve bağlarda yıllık bakım işlemleri Bahçe Bitkileri ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
12 Bahçe bitkilerinde yıllık bakım işlemleri Sebze bahçesinde yıllık bakım işlemleri Bahçe Bitkileri ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
13 Bahçe Bitkisi ürünlerinin muhafazası ve pazarlanması Bahçe Bitkileri ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
14 Bahçe Bitkileri tarımında büyümeyi düzenleyicilerden yararlanma olanakları Bahçe Bitkileri ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
15 Bahçe Bitkileri tarımında büyümeyi düzenleyicilerden yararlanma olanakları Bahçe Bitkileri ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar