DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik TYP   219 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Tamer KAYAALP
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÖKHAN TAMER KAYAALP1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere temel istatistik bilgisi kazandırarak, istatistiğin önemini ve değerini kavramalarını sağlamak, çeşitli istatistik analizleri yapabilme yeteneği kazandırarak hangi analizin hangi amaç doğrultusunda yapılabileceği konusunda karar verebilme yeteneklerini geliştirmek, öğrencilerin mezun olduktan sonra bitki koruma alanına ait denemelerde elde edilen verileri derste öğrendikleri istatistik yöntemleri kullanarak kolaylıkla analiz yapmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Ders, İstatistik analiz yöntemlerini ve sonuçların yorumlanmasını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel İstatistik Analiz yöntemlerini öğrenir
2) analiz sonuçlarının yorumlanmasını bilir
3) Analiz ve sentez yapma yöntemlerini bilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel İstatistik Kavramlar ve Notasyonlar Ders kitabındaki ilgili konular
2 Verilerin Sınıflandırılması ve Grafikler Ders kitabındaki ilgili konular
3 Yer Ölçüleri Ders kitabındaki ilgili konular
4 Dağılış Ölçüleri Ders kitabındaki ilgili konular
5 Kesikli Olasılık Dağılışları Ders kitabındaki ilgili konular
6 Normal Dağılış Ders kitabındaki ilgili konular
7 Standart Normal Dağılış Ders kitabındaki ilgili konular
8 Güven Aralıkları Ders kitabındaki ilgili konular
9 Ara Sınav Ders kitabındaki ilgili konular
10 Hipotez testleri ve hata tipleri Ders kitabındaki ilgili konular
11 Ortalamalar ve oranlarla ilgili hipotez testler Ders kitabındaki ilgili konular
12 Khi-kare analizi Ders kitabındaki ilgili konular
13 Regresyon analizi Ders kitabındaki ilgili konular
14 Korelasyon analizi Ders kitabındaki ilgili konular
15 Genel Değerlendirme Ders kitabındaki ilgili konular
16-17 YIL SONU SINAVI Ders kitabındaki ilgili konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar