DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj TYP   334 6 0 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa ÜNLÜ
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ziraat mühendisi ünvanı alacak bölüm öğrencilerinin, tarımın tüm branşlarında uygulamaya yönelik, fakülte çiftliği ortamında deneyim kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Staj amacıyla oluşturulan program çerçevesinde, farklı günlerde farklı iş ünitelerinde, önce sorumlu öğretim elemanları nezaretinde teorik bilgiler aldıktan sonra bu bilgileri anında uygulamaya geçirmek ve çiftlikte yapılan işlerde çalışarak üretime doğrudan katılmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal üretimin değişik aşamalarında deneyim kazanır.
2) İş güvenliği ve ergonomi hakkında bilgi sahibi olur.
3) Tarımsal amaçlı el aletleri kullanma becerisi kazanır.
4) Değişik çalışma koşullarında farklı kişilerle çalışma ve iletişim deneyimi kazanır.
5) Rapor yazma becerisini kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Labaoratuvar, arazi, sera vb mekanlarda uygulamalı bilgilendirme 1 Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Labaoratuvar, arazi, sera vb mekanlarda uygulamalı bilgilendirme 2 Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Labaoratuvar, arazi, sera vb mekanlarda uygulamalı bilgilendirme 3 Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
4 Labaoratuvar, arazi, sera vb mekanlarda uygulamalı bilgilendirme 4 Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
5 Tarımsal Yapılar ve Sulamanın Temel konuları, sulama, drenaj vb ile ilgili uygulamalı bilgilendirme 1 Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
6 Tarımsal Yapılar ve Sulamanın Temel konuları, sulama, drenaj vb ile ilgili uygulamalı bilgilendirme 2 Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Gösteri
Problem Çözme
7 Tarımsal Yapılar ve Sulamanın Temel konuları, sulama, drenaj vb ile ilgili uygulamalı bilgilendirme 3 Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Tarımsal Yapılar ve Sulamanın Temel konuları, sulama, drenaj vb ile ilgili uygulamalı bilgilendirme 4 Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Gösteri
10 Tarımsal Yapılar ve Sulamanın Temel konuları, sulama, drenaj vb ile ilgili uygulamalı bilgilendirme 5 Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Gösteri
11 Tarımsal Yapılar ve Sulamanın Temel konuları, sulama, drenaj vb ile ilgili uygulamalı bilgilendirme 6 Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Çiftliğin gezilmesi -Üretim Alanlarının dolaşılması O dönemde yapılan işlere aktif katılım 1 Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Çiftliğin gezilmesi -Üretim Alanlarının dolaşılması O dönemde yapılan işlere aktif katılım 2 Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Toplu çalışma, Büyükbaş hayvancılık işletmesinin incelenmesi, Küçükbaş hayvancılık işletmesinin incelenmesi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Gösteri
15 Staj Dosyalarının Doldurulması ve Rapor sunumu Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar