DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arazi Toplulaştırma TYP   360 6 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatih TOPALOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATİH TOPALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Arazi toplulaştırma projesi yapabilmektir
Dersin İçeriği
Arazi toplulaştırma uygulamalarının geçmişten günümüze tarihsel ve yasal gelişimi, arazi parçalanmasının nedenleri ve çözüm önerileri, toplulaştırmanın gerekliliği, toplulaştırma uygulamalarında gerekli bilgileri ve uygulamanın nasıl yapıldığı öğretmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arazi toplulaştırma uygulamalarının geçmişten günümüze tarihsel ve yasal gelişimini öğrenir
2) Arazi parçalanmasının nedenleri ve sakıncalarını öğrenir
3) Arazi derecelendirmesi ve yeni yerleşim planlamasını öğrenir
4) Arazi toplulaştırma projesini öğrenir
5) Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Almayı öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiye de tarımsal yapıya ilişkin sorunlar Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
2 Toprak reformu ve tarım reformu kavramları Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
3 Türkiye de toprak mülkiyetinin düzenlenmesine ilişkin çalışmalar Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
4 Türkiye de toprak ve tarım reformu çalışmalarının temel ilkeleri ve uygulamaları Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
5 Toprak reformu uygulamalarında kırsal yerleşim düzenlemesi yönünden öngörülen ilkeler Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
6 Türkiye de arazi parçalanmasının nedenleri ve sakıncaları Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
7 Arazi toplulaştırmasının tanımı, kapsamı, toplulaştırma uygulamalarının yasal ve tarihsel gelişimi; Arazi toplulaştırmasının tarım işletmelerinin yapısı üzerine etkileri Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları kaynak kitaptan ve verilen sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav
9 Tarım reformu bölgelerinde arazi toplulaştırması uygulamaları, Arazi derecelendirmesinin yapılması, Yeni yerleşim planlamasının yapılması Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
10 Yeni yerleşim planının yapılması, ulaşım sistemlerinin planlanması Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
11 Arazi toplulaştırma projelerinin uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ve alınması gerekli önlemler Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
12 Örnek arazi toplulaştırma uygulaması hesaplaması 1 Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Örnek arazi toplulaştırma uygulaması çizimi 1 Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Örnek arazi toplulaştırma uygulaması hesaplaması 2 Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Örnek arazi toplulaştırma uygulaması çizimi 2 Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları kaynak kitaptan ve verilen sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar